Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Detaljplaner under arbete

På den här sidan kan du se vilka program, detaljplaner och andra styrdokument för samhällsplaneringen som kommunen arbetar med och i vilket skede de är.

Pågående detaljplaner

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen de befinner sig.

Detaljplan för fastighet Torstorp 1:24 med flera. Syftet med planen är att i ett attraktivt läge planera för bostäder med god tillgänglighet i närhet till Klockaregårdens äldreboende.

Till sidan om detaljplanearbetet för bostäder vid Klockaregården

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att ta bort den A-plan, allmän planbestämmelse som gäller för fastigheten Håcksvik 1:38. Samt att upphäva parkmarken som löper genom flera fastigheter.

Till sidan om detaljplanearbetet för upphävande av detaljplan för Håcksviks skola

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Till sidan om detaljplanearbetet för Gamla Lokstallarna och Gamla Snickeriet

Detaljplan för fastighet Svenljunga 4:38. Syftet med planen är att möjliggöra en mer flexibel användning innefattande bostäder, service, kontor samt korttidsvistelse.

Till sidan om detaljplanearbetet för Kindsvägen 16

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:474 med flera. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av Blåkläders lokaler och lagerlokal. Öka byggrätt från 70 procent hårdgjord yta till maximalt möjligt. Höja byggnadshöjd från 12 till 30 meter. Möjliggöra mindre butik/handel samt skapa personalytor för hundgårdar, utegym, volleybollplan etc.

Till sidan om detaljplanearbetet för Blåkläder

Kommande planarbeten

En del kommande planarbeten är exploateringsplaner som kommunfullmäktige har budgeterat för och en del är positiva planbesked till privata aktörer. Samhällsbyggnadsnämnden gör ibland omprioriteringar i listan.

Prioriteringslista beslutad av samhällsbyggnadsnämnden.

  1. Holsljunga camping och Café
  2. Kalvs familjecamping Kalv 1:27 och Kalv 1:9
  3. LBC Moga 1:108
  4. Bostadsområde Sexdrega Smedsåsen
  5. Industriområde Ljunga
  6. Industriområde Mjöbäck
  7. Brokvarn, Svenljunga
  8. Bostadsområde Överlida-Mjöbäck
  9. Överlida Skola, Lida 2:14

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Sara Borgesjö, Projektledare, 0325-182 05

Uppdaterad: