Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Detaljplaner under arbete

På den här sidan kan du se vilka program, detaljplaner och andra styrdokument för samhällsplaneringen som kommunen arbetar med och i vilket skede de är.

Pågående detaljplaner

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen de befinner sig.

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Till sidan om detaljplanearbetet för Gamla Lokstallarna och Gamla Snickeriet

Detaljplan för fastighet Svenljunga 4:38. Syftet med planen är att möjliggöra en mer flexibel användning innefattande bostäder, service, kontor samt korttidsvistelse.

Till sidan om detaljplanearbetet för Kindsvägen 16 Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:474 med flera. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av Blåkläders lokaler och lagerlokal. Öka byggrätt från 70 procent hårdgjord yta till maximalt möjligt. Höja byggnadshöjd från 12 till 30 meter. Möjliggöra mindre butik/handel samt skapa personalytor för hundgårdar, utegym, volleybollplan etc.

Till sidan om detaljplanearbetet för Blåkläder Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:48 m.fl. Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. på Viseberg, för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av det befintliga bostadsområdet Karollinelund i nordöst och Svedjan i sydöst.

Till sidan om detaljplanearbetet för Viseberg Öppnas i nytt fönster.

Planprogram för Sågviken i Hillared. Syftet är att pröva om det är lämpligt att bygga en större mängd bostäder på platsen.

Till sidan om planearbetet för Sågviken Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Lockryd, Åsalund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större etablering med ett strategiskt bra läge i Lockryd. Här finns redan flera väletablerade företag, planlagda industritomter och stora planer för framtiden! Därför arbetar vi just nu med detaljplanen för en stor industritomt på en sammanhängande yta på 1 000 000 kvadratmeter.

Till sidan om planearbetet för Lockryd, Åsalund Öppnas i nytt fönster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och expansion av den befintliga campingverksamheten. Planen medger en utökning av antalet campingplatser och campingstugor. Dessutom tillåter planen uppförande av komplementbyggnader till verksamheten, så som servicehus, bastu, café och förråd. Planen syftar även till att utveckla fler rekreationsområden för att erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter och upplevelser.

Till sidan om detaljplanearbetet för Kalvs familjecamping Öppnas i nytt fönster.

Kommande planarbeten

En del kommande planarbeten är exploateringsplaner som kommunfullmäktige har budgeterat för och en del är positiva planbesked till privata aktörer. Samhällsbyggnadsnämnden gör ibland omprioriteringar i listan.

Prioriteringslista beslutad av samhällsbyggnadsnämnden den 11 juni 2024.

  1. LBC, fastigheten Moga 1:108 i Svenljunga tätort
  2. Globen, fastigheten Moga 1:127 i Svenljunga tätort
  3. Smedsåsen, bostadsområde i Sexdrega
  4. Industriområde Ljunga i Svenljunga tätort
  5. Industriområde Mjöbäck
  6. Brokvarn, bostadsområde i Svenljunga tätort
  7. Bostadsområde i Överlida-Mjöbäck
  8. Padelhall, fastigheten Svenljunga 5:497 i Svenljunga tätort
  9. Överlida Skola, fastigheten Lida 2:14 i Överlida

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34

Uppdaterad: