Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Lockryd, Åsalund

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Lockryd, Åsalund

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större etablering med ett strategiskt bra läge i Lockryd, Åsalund. Här finns redan flera väletablerade företag, planlagda industritomter och stora planer för framtiden! Därför arbetar vi just nu med detaljplanen för en stor industritomt på en sammanhängande yta på 1 000 000 kvadratmeter.

Status i planarbetet

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 2 februari och den 4 mars 2024. Du hittar aktuella handlingar nedan.

grafik som visar att planen är i steget samråd

Utredningar och annat underlag

Uppdaterad:

.

Lars Jönsson, Utförare, 0325-180 00