Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan är en karta och en beskrivning över hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Ibland krävs en ny detaljplan då en byggnad eller en plats ska användas på ett nytt sätt.

Vad är en detaljplan?

I detaljplaner bestäms vilken användning marken får ha, exempelvis om marken får användas till bostäder, industri, skola eller park samt vilka egenskaper byggnader eller anläggningar får ha, exempelvis hur höga byggnader får vara, var de får placeras och var parkeringar får anläggas.

När behövs en detaljplan?

En detaljplan krävs vanligtvis inom sammanhållen bebyggelse, inom ett område där det är stor efterfrågan på mark eller om den planerade byggnationen kan innebära stor påverkan på omgivningen. Med detaljplaner kan kommunen genomföra politiska beslut om hur mark och vatten ska användas.

Om du vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller ändring av en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos kommunen.

Det är kommunen som bedömer om en detaljplan behöver tas fram.

Du kan påverka detaljplanen!

Det är viktigt att alla personer som påverkas av en detaljplan får möjlighet att delta i processen. Du kan delta på olika sätt: följa arbetet i våra informationskanaler, komma till våra samrådsmöten och skicka in skriftliga synpunkter.

Läs mer om hur du kan påverka i planarbetet.

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34

Uppdaterad: