Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Så kan du påverka i planarbetet

Alla detaljplaner har tillfällen då du som är berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter till kommunen.

kuber med ansikten som uttrycker känslor

Du kan påverka under samråd och granskning

I plan- och bygglagen anges att du som är intresserad eller beröd av en detaljplan ska kunna lämna synpunkter på förslagen under samråd och granskning. Det gäller både förslag till detaljplan och andra utredningar. Du har rätt att lämna syn­punkter om du till exempel är granne till detaljplaneom­rådet eller på annat sätt berörs av en detalj­plan. Det är bra att lämna synpunkter tidigt i planprocessen eftersom det då finns större möjligheter för kommunen att göra ändringar av förslaget.

Svenljunga kommuns ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelseutveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i planfrågor är en lagreglerad demokratisk rätt för alla medborgare.

Just nu har vi inga detaljplaner ute på samråd eller granskning.

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid ett senare tillfälle ska ha möjlighet att överklaga en detaljplan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för detaljplanens utformning. Du kan bara påverka sådant som detaljplanen bestämmer, till exempel vad som får finnas på platsen eller placering och utformning av olika byggnader. Exempel på saker som inte går att bestämma i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform på bostäder.

Du får inte vara anonym och dina synpunkter ska vara skriftliga. Du kan skicka in dina synpunkter med vanligt brev, e-post eller genom att använda formuläret här nedanför. Tänk på att vi ska ha fått in synpunkten senast sista dagen för samrådet eller granskningen.

Svenljunga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
51280 Svenljunga

E-postadress: samhallsbyggnad@svenljunga.se

Formulär för att skicka in synpunkter på ett planförslag

Fyll i formuläret och glöm inte klicka på skicka-knappen längst ned när du är färdig! Du får en automatisk bekräftelse på att vi har tagit emot dina synpunkter.

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Sara Borgesjö, Projektledare, 0325-182 05
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: