Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Viseberg, Svenljunga 5:48 m.fl.

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till detaljplan för Viseberg, Svenljunga 5:48 m.fl.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att planlägga Svenljunga 5:48 m.fl. på Viseberg, för att på ett naturligt sätt fortsätta utvecklingen av det befintliga bostadsområdet Karollinelund i nordöst och Svedjan i sydöst.

Status i planarbetet

Vi har påbörjat arbetet genom att beställa olika utredningar som ska hjälpa oss att ta fram ett planförslag. Samråd för detaljplanen beräknas ske under 2024. Kulturmiljöenheten i Västra Götalands regionen har exempelvis utför en arkeologisk utredning på kommunal mark. Fältarbetet höll på under vecka 48, år 2020. Utredningen syftar till att hitta spår efter mänsklig aktivitet, från stenåldern till historisk tid, som inte syns ovan mark.

COWI hjälper oss för närvarande med att genomföra en naturvärdesinventering. Detta innebär att fältarbetet kommer pågå mellan den 19 juni 2024 och den 18 augusti 2024.

Forma Visebergs framtid: Delta i vår digitala dialog idag!

Vi behöver er! Delta i vår digitala dialog för Visebergsområdet! Vi ser fram emot att höra era tankar och åsikter för att få en bättre förståelse för området och dess möjligheter till utveckling. Du kan lämna dina åsikter mellan 20 maj till 30 juni 2024. Vi ser fram emot att ta del av era insikter och utforska potentialen för Visebergs framtid.

Din åsikt räknas! - Klicka här för att gå till dialogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

grafik som visar att planen är i steget start

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40