Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gamla Lokstallarna och Gamla snickeriet, Svenljunga

Plan- och exploateringsenheten tar fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Svenljunga 4:28 med flera.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.

Status i planarbetet

Vi har startat upp planarbetet och gör olika utredningar för att kunna ta fram ett förslag att gå ut på samråd med.

grafik som visar att planen är i steget start

  •  

Utredningar och annat underlag

  •  

Uppdaterad:

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26