Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Fukt och mögel

Fuktskador och förhöjda fukthalter i inomhusluften kan orsaka mögel- och bakterietillväxt som kan vara skadligt för din hälsa. På denna sida får du råd och tips på vad du kan göra.

Vi vistas en stor del av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att våra bostäder inte är angripna av fukt. Fukt kan orsaka många problem, bland annat mögel, röta, kvalster och ökade emissioner från byggnadsmaterial och inredningar i bostaden. Fukt inomhus kan leda till hälsobesvär såsom återkommande luftvägsinfektioner, hosta, heshet, torra slemhinnor, trötthet och huvudvärk.

Tecken på fukt och mögel

Tecken på fuktproblem i en byggnad är till exempel jordkällarlukt, bubblor i mattor, färg och tapeter som lossnar samt mögelfläckar eller färgförändringar. Mögel drabbar ofta dolda byggkonstruktioner och upptäcks oftast genom lukt. Lukt av mögel fäster sig lätt vid olika material och kan sitta kvar lunder lång tid.

Om du upptäcker att du har en fukt- eller mögelskada i din bostad ska du kontakta fastighetsägaren så fort som möjligt. Om fastighetsägaren inte åtgärdar skadan kan du kontakta kommunen.

Råd och tips

  • Se till att väggbeklädnaden och golvmattan är hel.
  • Duschdraperier hindrar vattenstänk på golv och väggar.
  • Ha gärna badkaret en bit ut från väggen så underlättas luftrörelserna.
  • Vädra snabbt bort fukt efter dusch/bad genom att öppna ett fönster. Badrummet bör vara utrustat med en fuktstyrd frånluftsventilation.
  • Torka bort vatten från golv och väggar efter dusch/bad.
  • Använd dig av städningsmetoder som inte medför så mycket fukttillförsel. "Miljö/mirakeltrasa" är ett bra alternativ. Glöm inte att rengöra golvbrunnen!
  • Torka helst inte tvätt i badrummet eftersom ventilationen många gånger inte är byggd för att klara av så mycket fuktig luft. Bättre att låta tvätten torka i särskilt torkrum.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: