Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Temperaturer och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det naturligtvis viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa.

Temperatur

De flesta människor anser att en rumstemperatur mellan +20-24°C upplevs som behaglig. I flerbostadshus, där alla har olika önskemål och behov, kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Drag

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Drag kan göra att temperaturen känns lägre än vad termometern visar. Drag uppkommer oftast genom att kall luft kommer in genom friskluftsventiler eller otätheter i fönster och dörrar eller kanske genom en otät yttervägg. Det kan också kännas kallt om man sitter nära en kall yta. Tänk på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen från att värma kall luft som kommer in vid fönstret.

Luftfuktighet

Den relativa fuktigheten kan också påverka vår uppfattning om hur varmt det är i vår lägenhet. Vid normala inomhustemperaturer bör den relativa fuktigheten ligga mellan 25-50 procent. Om den blir för hög finns risk för att kvalster ska föröka sig.

Om inomhusluften känns för torr, kan det ofta bero på att det är för varmt. Det kan också bero på att luften innehåller mycket damm eller andra föroreningar. Ett tips kan vara att sänka inomhustemperaturen någon grad för att se om besvären försvinner. Det är givetvis även viktigt att bostadens ventilationssystem fungerar som det ska.

Luftkvalitet

Med tätare bostäder, snabbare byggprocesser och materialval har vi också byggt in luftproblem i många bostäder och lokaler. Det har bland annat gett ökade problem med astma och allergier.

Luften i en bostad måste bytas ut med jämna mellanrum, detta gäller för hela bostaden. Luften ska gå från "rena rum" som sovrum och vardagsrum till "smutsiga rum" som badrum och kök, där den gamla luften sugs ut genom ventiler.

Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Du bör undvika att låta bilen gå på tomgång speciellt när den är kall eftersom det är då som avgaserna är som giftigast.

Inom detaljplanlagt område i Svenljunga kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning till exempel sopbilar.

Kännetecken på dålig ventilation

  • Inomhusluften känns lite "råkall" då fukten som bildas inte ventileras bort.
  • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
  • Lukt, exempelvis tobaksrök, från grannar eller trapphus som tränger in i bostaden.
  • Handdukarna i badrummet torkar mycket långsamt.
  • Om det är omfattande kondensbildning på fönsters insida vid en utomhustemperatur på cirka -5°C .

Råd och tips

  • Vädra hellre korsdrag en kort stund än att ha ett fönster på glänt en hel dag. Du får en effektivare vädring och sparar samtidigt energi.
  • Du kan själv kontrollera att luften sugs ut som den ska genom ventilen i köket och badrummet med hjälp av en bit papper. Sugs pappret fast fungerar ventilationen.
  • Filtret i köksfläkten samt ventilationsdonen ska rengöras regelbundet för bästa funktion.
  • Installation av köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus får inte göras utan fastighetsägarens medgivande då installationen kan påverka hela husets gemensamma ventilation. Det är bara kolfilterfläktar som inte påverkar det gemensamma ventilationssystemet i huset.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: