Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Radon

Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer. Radon i bostaden kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

Var finns radon?

Markradon kan förekomma i villor och i flerbostadshus, främst i markplanet. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial ger ifrån sig radon, normalt i små mängder. Den blågrå lättbetongen, så kallad "blåbetong", ger ifrån sig mer radon än andra byggnadsmaterial. Blågrå lättbetong tillverkades mellan 1929-1975 och användes både i inner- och ytterväggar samt i bjälklag. Radon från hushållsvattnet förekommer främst från enskilda bergborrade brunnar. 

Vart kan du vända dig?

Om du misstänker att det finns radon i din bostad bör du vända dig till ett radonmätningsföretag som kan hjälpa dig med en beställning av radonmätning. Ackrediterade radonföretag finns listade på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats..

Tänk på att vara ute i god tid när du ska mäta radon. Mätperioden för radon är från oktober till och med april och mätningen ska pågå minst två månader.

Mätningar

Radongasmätningar måste utföras under vinterhalvåret, då dygnsmedeltemperaturen understiger +10°C. Mätningen sker vanligtvis med spårfilmsdosor som står utplacerade i bostaden under minst två månader. Fastighetsägaren köper själv dessa dosor från något av de företag som tillhandahåller denna tjänst. Spårfilmsdosorna skickas efter mätning tillbaka till företaget för analys. 

Riktvärden

Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). En Becquerel motsvarar ett sönderfall per sekund. 200 Bq/m³ högsta radongashalt i bostäder och skolor/förskolor och andra allmänna lokaler.

Åtgärder

Om mätningarna visar på förhöjda värden bör du göra något för att sänka radonhalten. Det kan till exempel vara förbättring av ventilationen eller tätning av läckor mot mark. Det är viktigt att välja rätt åtgärd och att se till att åtgärden blir rätt utförd. Anlita en bra konsult för utredning.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: