Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sexdrega skola

Genom positiv attityd, elevfokus och engagemang blir Sexdrega F-6 skola en plats att växa på! Att uppmuntra till lärande och att arbeta i samspel med varandra anser vi vara centralt.

Beskriver min bild

Detsamma gäller vår strävan att använda oss av ett konkret och undersökande arbetssätt. Fritidshemmet kompletterar skolan både före, efter och under skoldagen.

Skolan

Vi arbetar målinriktat för att göra eleverna medvetna om vad de ska lära sig och var de befinner sig samt basera vår undervisning och planering på fakta, förståelse och analys. Att utveckla elevernas förmåga att resonera, argumentera, göra hypoteser, undersöka, förklara, analysera, dra slutsatser m.m. anser vi vara ett av våra viktigaste uppdrag.


Genom att ha höga förväntningar på eleverna och ge ökat ansvar med stigande ålder menar vi att elevernas utveckling stimuleras.


För att underlätta och för att bjuda in till ett gott samarbete kring eleverna försöker vi ha en god föräldrakommunikation genom till exempel veckobrev och föräldramöten lagda tidigt på läsåret. Vi är en liten skola med närhet mellan människor, både barn och vuxna, vilket underlättar kommunikation och flexibilitet.


För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen edWise.

Våra fokusområden för läsåret 2020/2021 är:

  • Våra elever ska bli bättre läsare
  • Vi arbetar formativt för bättre elevdelaktighet
  • Våra elever ska bli digitalt kompetenta
  • Rörelse för kunskap

Fritidshemmet

Fritidshemmet finns i skolans lokaler och vi har en fin skolgård med bra möjlighet till rörelse och fri lek. En stor kulle inbjuder till full aktivitet under snörika vintrar. Nedanför skolgården har vi även en allaktivitetsplan som eleverna kan använda till tennis och landhockey med mera.


Med närhet till både skog och sjö, ges vi fina möjligheter till givande miljöombyte. Att gå till den närliggande Skolskogen med elljusspåret som inramning eller styra utflykten till Hagalundssjön – det är bara att välja!

Fritidshemmets fokusområden under läsåret 2020/2021 är:

  • Trygga barn under hela skoldagen.
  • Våra elever ska bli digitalt kompetenta.
  • Rörelse för kunskap.
En dag på Sexdrega fritidshem
Tryggt och trivsamt
Organisation
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: