Du är här:

Sexdrega skola

Genom positiv attityd, elevfokus och engagemang blir Sexdrega skola en plats att växa på! Att uppmuntra till lärande och att arbeta i samspel med varandra anser vi vara viktigt. Detsamma gäller vår strävan att använda oss av ett tydligt och undersökande arbetssätt.

Beskriver min bild

Skolan

Vi arbetar målinriktat för att göra eleverna medvetna om vad de ska lära sig. Att utveckla elevernas förmåga att resonera, argumentera, undersöka, förklara, analysera och dra slutsatser, anser vi vara några av våra viktigaste uppdrag.

Genom att ha höga förväntningar på eleverna och ge ökat ansvar med stigande ålder menar vi att elevernas utveckling ökar.

För att underlätta och för att bjuda in till ett gott samarbete kring eleverna försöker vi ha en god föräldrakommunikation genom veckobrev och föräldramöten tidigt på läsåret. Vi är en liten skola med närhet mellan människor, både barn och vuxna, vilket underlättar kommunikation och flexibilitet.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Fritidshemmet

Fritidshemmet finns i skolans lokaler och vi har en fin skolgård med bra möjlighet till rörelse och fri lek. En stor kulle inbjuder till full aktivitet under snörika vintrar. Nedanför skolgården har vi även en aktivitetsplan som eleverna kan använda till tennis och landhockey med mera.

Med närhet till både skog och sjö, har vi fina möjligheter till givande miljöombyte. Att gå till den närliggande skolskogen med elljusspåret som inramning eller styra utflykten till Hagalundssjön – det är bara att välja!

En dag på Sexdrega fritidshem
Tryggt och trivsamt
Organisation
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: