Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sexdrega skola

Genom positiv attityd, elevfokus och engagemang blir Sexdrega skola en plats att växa på! Att uppmuntra till lärande och att arbeta i samspel med varandra anser vi vara viktigt. Detsamma gäller vår strävan att använda oss av ett tydligt och undersökande arbetssätt.

någon som ritar på ett papper

Skolan

Vi arbetar målinriktat för att göra eleverna medvetna om vad de ska lära sig. Att utveckla elevernas förmåga att resonera, argumentera, undersöka, förklara, analysera och dra slutsatser, anser vi vara några av våra viktigaste uppdrag.

Genom att ha höga förväntningar på eleverna och ge ökat ansvar med stigande ålder menar vi att elevernas utveckling ökar.

För att underlätta och för att bjuda in till ett gott samarbete kring eleverna försöker vi ha en god föräldrakommunikation genom veckobrev och föräldramöten tidigt på läsåret. Vi är en liten skola med närhet mellan människor, både barn och vuxna, vilket underlättar kommunikation och flexibilitet.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Fritidshemmet

Fritidshemmet finns i skolans lokaler och vi har en fin skolgård med bra möjlighet till rörelse och fri lek. En stor kulle inbjuder till full aktivitet under snörika vintrar. Nedanför skolgården har vi även en aktivitetsplan som eleverna kan använda till tennis och landhockey med mera.

Med närhet till både skog och sjö, har vi fina möjligheter till givande miljöombyte. Att gå till den närliggande skolskogen med elljusspåret som inramning eller styra utflykten till Hagalundssjön – det är bara att välja!

På Sexdrega fritids har vi öppet mellan 06.00-18.00. Vi startar dagen på ett lugnt sätt och våra tidiga barn erbjuds en välbalanserad frukost. Före skolstarten klockan 08.00 går vi ut och hämtar frisk luft.

Efter skolans slut, samlar vi barnen för att berätta om vilka aktiviteter som erbjuds. Vi arbetar efter en veckoplanering, där vi har fasta aktiviteter olika dagar. På fredagar styr vi upp aktiviteter efter barnens egna idéer i Önskelådan. Många elever har stort behov av att bara landa och fritt välja vilka aktiviteter de orkar med efter skoldagensslut. Därför väljer barnen oftast själva om de vill delta i vår veckoplanering.

Under eftermiddagen serveras mellis, där barnen är med som dukvärdar med hjälp av en pedagog.

Lovdagar är våra gulddagar, då vi har större och bättre möjligheter att skapa en innehållsrik fritidsvistelse. Då styrs vi inte lika mycket av olika hålltider och vi har mer tid tillsammans. Här finns det ännu bättre utrymme för barnens egna önskemål.

Varje år firar vi Fritidshemmens dag i maj. Vi uppmärksammar dagen genom att ha en basar, ordna trivselkväll eller annat kul, som barnen kan vara med och planera och förbereda. Alla inskrivna barn är välkomna denna dag!

Vi strävar efter att skapa vi-känsla, trygghet och trivsel i våra elevgrupper. Det är också mycket viktigt att ha ett öppet klimat där alla kan känna sig trygga. Vi ska kunna prata med och lyssna på alla, såväl lärare som elever.

För att ha ett gott skolklimat har vi gemensamma aktiviteter, firanden, friluftsdagar och fadderverksamhet under skolåret.

Vi menar också att det är viktigt att vi alltid hälsar på varandra och har ett vårdat språk. Likaså är det av stor betydelse att vi har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.

Vi har elevledda utvecklingssamtal med kunskap och trivsel i fokus och även regelbundna klass- och skolråd. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för alla elever!

Sexdrega skola, F-6, tillhör Lysjö och är en del av vårt norra skolområde. Vid Sexdrega skola går drygt 100 elever som är indelade årskursvis.

Under vissa lektioner är mellanstadiet indelat i två grupper istället för tre, Solarna och Stjärnorna. I Solarna går elever från årskurs 5 och 6 och i Stjärnorna går elever från årskurs 4 och 5.

Lärarna i arbetslaget undervisar i olika ämnen beroende på kompetens. Dessutom har vi slöjd-, special- och SvA-lärare. Personal från fritids arbetar som resurspersoner i klasserna under skoldagen.

Eleverna i årskurs 3-6 får undervisningen i slöjd på Mogaskolan i Svenljunga. För årskurs 6 är även undervisningen i hem- och konumentkunskap samt Moderna språk (språkval) på Mogaskolan i Svenljunga.

Eleverna fortsätter sin skolgång, i årskurs 7-9, på Mogaskolan, belägen i Svenljunga centralort.

Till Sexdreags skola finns ett elevhälsoteam kopplat. Teamet består av kurator, specialpedagog och skolsköterska.

.

Uppdaterad: