Tillbaka till startsidan

Du är här:

Mogaskolan

Kunskap, trygghet och likvärdighet! Hos oss följer vi eleverna genom hela grundskolan. Från den nyfikna sexåringen som knäcker läskoden och utvecklar sina sociala färdigheter till den vetgiriga tonåringen som analyserar, granskar och fördjupar sitt lärande. 

Beskriver min bild

Vi strävar efter att ge alla våra elever en bra grund inför framtidens studier och yrken. Vi utgår från en god undervisning, relationskapande och samsyn med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt.

Skolan ligger nära natursköna områden och sportanläggningar. Vi är en F-9 skola med grundsärskola och ett fritidshem.

Vi satsar på extra rörelse i skolan och har ett hälsofrämjande arbetssätt genom rastaktiviteter för årskurs F-6.

Om du har frågor kring ditt barns skolgång så ta kontakt med klassläraren om ditt barn går i förskoleklass upp till årskurs 6.

För årskurs 7-9 arbetar våra heltidsmentorer som ansvarar för en årskurs var. Det är våra heltidsmentorer du ska ta kontakt med i första hand när du har frågor om ditt barns skolgång.

Våra heltidsmentorer

Årskurs

Namn

Telefonnummer

7 och 8

Amanda Högfeldt

0325-59 20 01

8 och 9

Per-Eric Örn

0325-180 40

Fritidshemmet

Fritidshemmet är en plats där våra elever ska trivas och känna sig trygga. Här skapar vi goda relationer och social gemenskap, vilket är en förutsättning för barnens utveckling och lärande.

Vi vill förena omsorg och pedagogik och stimulera elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella lärande. Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet som är varierad och som utgår ifrån barnens behov och intressen. Detta leder till att eleverna utvecklar viktiga förmågor så som att ta ansvar, kommunicera, samarbeta, reflektera och vara kreativa.

För att utveckla dessa förmågor ger vi tillfälle till lek, skapande, planerade aktiviteter, teman och utflykter. Givetvis ser vi till att tillfällen ges till avkoppling och vila.

Vi arbetar för att eleverna ska ha en god, respektfull relation till natur och utemiljö och därför använder vi emellanåt närliggande skogar och lekparker för aktiviteter under eftermiddagarna.

Det ger eleverna en möjlighet att lära känna sin närmiljö, få fysisk aktivitet och känna rörelseglädje med möjlighet att utvecklas både individuellt och som grupp. De får utmana sig själva och vi vill att det ska vara lustfyllt, roligt, utvecklande och avstressande.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: