Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Mogaskolan

Kunskap, trygghet och likvärdighet! Hos oss följer vi eleverna genom hela grundskolan. Från den nyfikna sexåringen som knäcker läskoden och utvecklar sina sociala färdigheter till den vetgiriga tonåringen som analyserar, granskar och fördjupar sitt lärande. 

bläckpennor som ligger på block i olika färger

Två skolor i en

I Mogaskolan finns Mogaskolan F-6 och Mogaskolan 7-9. Här finns också grundsärskola och fritidshem.

Skolan ligger nära natursköna områden och sportanläggningar. Skolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Mogaskolan F-6

Vi utgår från en god undervisning, relationskapande och samsyn med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande.

Vi satsar på extra rörelse i skolan och har ett hälsofrämjande arbetssätt genom rastaktiviteter för årskurs F-6.

Om du har frågor kring ditt barns skolgång så ta kontakt med klassläraren om ditt barn går i förskoleklass upp till årskurs 6.

Mogaskolan 7-9 - Vi vidgar världen

Vi strävar efter att ge alla våra elever en bra grund inför framtidens studier och yrken. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Undervisningen planeras av ämneslärarlagen tillsammans för att likvärdighet ska råda i klassrummen.

Mogaskolan 7-9 har cirka 350 elever som kommer från kommunens alla F-6 skolor. Stor del av skolarbetet sker via digitala resurser och alla elever får under sin tid hos oss låna en Chrome book.

På Mogaskolan 7-9 finns det många vuxna runt eleverna. Förutom undervisande lärare finns det heltidsmentorer som stöttar eleverna under både lektioner och raster. De har den bästa överblicken över varje enskild elevs skoldag. Det är våra heltidsmentorer du ska ta kontakt med i första hand när du har frågor om ditt barns skolgång.

På Mogaskolan spelar studie-och yrkesvägledning Länk till annan webbplats., SYV en central roll. Vi arbetar för att alla elever som lämnar oss ska göra väl underbyggda val inför framtiden!

Skolan har också ett lokalt elevhälsoteam Länk till annan webbplats. bestående av specialpedagog, skolkurator och skolsköterska. Dessa spelar en viktig roll i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan. Eleverna får vara med och påverka sin skolgång. Detta sker genom regelbundna klassråd, elevråd och möten i Trygghetsteam.

Vi är mycket stolta över vårt skolbibliotek där eleverna får vägledning i sitt läsutforskande av våra två skolbibliotekarier.

I hjärtat av skolan ligger uppehållsrummet Uppan. Här kan eleverna koppla av mellan sina lektioner, spela biljard eller pingis. De kan också köpa mellanmål i Uppans café.

Vi arbetar utifrån ett normutmanande perspektiv och försöker ge förutsättningar för alla skolans elever, att nå sin fulla potential. Vårt mål är att alla elever lämnar grundskolan med god självkänsla, tilltro till sin egen förmåga, ändamålsenliga kunskaper och framtidstro!

Våra heltidsmentorer

Fritidshemmet

Fritidshemmet är en plats där våra elever ska trivas och känna sig trygga. Här skapar vi goda relationer och social gemenskap, vilket är en förutsättning för barnens utveckling och lärande.

Vi vill förena omsorg och pedagogik och stimulera elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella lärande. Vi erbjuder en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet som är varierad och som utgår ifrån barnens behov och intressen. Detta leder till att eleverna utvecklar viktiga förmågor så som att ta ansvar, kommunicera, samarbeta, reflektera och vara kreativa.

För att utveckla dessa förmågor ger vi tillfälle till lek, skapande, planerade aktiviteter, teman och utflykter. Givetvis ser vi till att tillfällen ges till avkoppling och vila.

Vi arbetar för att eleverna ska ha en god, respektfull relation till natur och utemiljö och därför använder vi emellanåt närliggande skogar och lekparker för aktiviteter under eftermiddagarna.

Det ger eleverna en möjlighet att lära känna sin närmiljö, få fysisk aktivitet och känna rörelseglädje med möjlighet att utvecklas både individuellt och som grupp. De får utmana sig själva och vi vill att det ska vara lustfyllt, roligt, utvecklande och avstressande.

.

Uppdaterad: