Tillbaka till startsidan

Du är här:

Landboskolan

Den lilla skolan som arbetar för livslångt lärande. Sedan många år tillbaka arbetar vi hälsofrämjande, strävar efter rörelse i alla former, är ute i alla väder och har en stor och härlig skolgård som är inbjudande för många olika sorters rastaktiviteter.

Beskriver min bild

Skolan

Landboskolan är en mindre skola med runt 120 elever i årskurserna F-3. Skolan ligger i ett bostadsområde nära gång- och cykelbanor som gör skolvägen trygg och säker. Skolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

Skolan ligger i ett våningsplan och skapar närhet mellan klasser och olika verksamheter. Den nära
personliga kontakten mellan elever och all personal på skolan skapar trygghet, tillgänglighet och en känsla av att alla känner alla.

Vi står för tydliga normer och värderingar där arbetet grundas på ömsesidig respekt. Det finns ett stort engagemang bland personalen på skolan där eleven står i fokus. Vi strävar efter att undervisningen ska vara lustfylld, utmanande, målstyrd och skapa livslångt lärande.

Vi arbetar målinriktat med hur vi ska vara mot varandra och för att skapa gemenskap i grupperna.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Fritidshemmet

Vi har två avdelningar, Granen, för eleverna i förskoleklass och årskurs 1 och Boken, för eleverna i årskurs 2 och 3.

Vi arbetar efter tydliga planeringar som följer styrdokumenten och kompletterar förskoleklass och skolan. De dagliga rutinerna är stabila och skapar trygghet och harmoni bland eleverna.

Personalen lägger stor vikt vid trivsel och skapar därför olika aktiviteter och grupperingar för att verksamheten ska passa så många som möjligt. Återkommande inslag är utedagar, aktiviteter och lekar i idrottshall, skapande på olika sätt och aktiviteter med olika estetiska uttrycksformer som musik, drama och filmskapande.

Vi strävar efter att verksamheten skapar glädje och gemenskap. Eleverna ska utveckla sin förmåga att samarbeta, ta gemensamt ansvar, uttrycka sina åsikter och fungera socialt.

Trygghet och trivsel med rörelse i fokus
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: