Du är här:

Landboskolan

Den lilla skolan som arbetar för livslångt lärande. Vi är ute i alla väder och har en stor och härlig skolgård som är inbjudande för många olika sorters rastaktiviteter.

Beskriver min bild

Skolan

Landboskolan är en mindre skola med runt 120 elever i årskurserna F-3. Skolan ligger i ett bostadsområde nära gång- och cykelbanor som gör skolvägen trygg och säker. Skolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

Skolan ligger i ett våningsplan och skapar närhet mellan klasser och olika verksamheter. Den nära
personliga kontakten mellan elever och all personal på skolan skapar trygghet, tillgänglighet och en känsla av att alla känner alla.

Vi står för tydliga normer och värderingar där arbetet grundas på ömsesidig respekt. Det finns ett stort engagemang bland personalen på skolan där eleven står i fokus. Vi strävar efter att skapa ett livslångt lärande hos våra elever. Vi tror på en målstyrd undervisning som är lustfylld och utmanande.

Vi arbetar målinriktat med hur vi ska vara mot varandra och för att skapa gemenskap i grupperna.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Fritidshemmet

Vi har två avdelningar, Granen och Boken. Granen är för eleverna i förskoleklass och årskurs 1 och Boken är för eleverna i årskurs 2 och 3.

Vi arbetar efter tydliga planeringar som följer styrdokumenten. De dagliga rutinerna är stabila och skapar trygghet och harmoni bland eleverna.

Personalen lägger stor vikt vid trivsel och skapar därför olika aktiviteter och grupperingar för att verksamheten ska passa så många som möjligt. Utedagar, aktiviteter och lekar i idrottshall är något som våra elever uppskattar. Vi arbetar också med skapande och aktiviteter som musik, drama och film.

Vi strävar efter att verksamheten skapar glädje och gemenskap. Eleverna ska utveckla sin förmåga att samarbeta, ta gemensamt ansvar, uttrycka sina åsikter och fungera socialt.

Trygghet och trivsel med rörelse i fokus
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: