Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hillared skola

Våra pedagoger har bred kompetens och erfarenhet och vi kan ge ditt barn en varierad skoldag. Fritidshemmet kompletterar skolan både före, efter och under skoldagen. Hillared skola och fritidshem har elevfokus, engagemang, humor och glädje. Vi tror på rörelse för kunskap!

Beskriver min bild

Skolan

På Hillared skola arbetar vi mot tydliga mål. Vi vill att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi anpassar undervisningen efter individerna och har flexibla grupper i vår undervisning. Dessutom arbetar pedagogerna med de ämnen de brinner för! Via lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster. kan du som förälder följa ditt barns utveckling och se vilka mål ditt barn förväntas nå.

Under läsåret 2023-2024 pågår en lässatsning på vår skola. Målet med denna satsning är att lyfta fram läsning och inspirera eleverna till att upptäcka glädjen till läsning. Genom olika metoder och aktiviteter kommer vi att skapa en berikande läsmiljö som uppmuntrar till varierad och lustfylld läsning. Vi ser fram emot att göra läsåret 2023-2024 till en spännande resa mot en djupare förståelse och kärlek för litteratur hos våra elever.

Vi erbjuder ditt barn möjligheten att utveckla sin digitala kompetens för att kunna möta framtiden både vad gäller arbete och studier. Redan i årskurs 1 får eleverna tillgång till ett digitalt verktyg.

Vi ser det som en stor fördel att vår skola ligger placerad med närhet till naturen som vi kan utnyttja till att berika vår undervisning. Vi är också mycket stolta över vår skolbespisning där vi kan erbjuda ditt barn mat som tillagas i skolans kök och som emellanåt serverar nybakat bröd.

Fritidshemmet

Elevantalet på Hillareds fritidhem varierar mellan 60-70 elever.

Fritidhem håller till i en del av skolans lokaler. Samarbetet mellan skola och fritidhem är stort, eftersom eleverna i årskurs F-2 har samlad skoldag vilket betyder att de har en del fritidsverksamhet under skoldagen. Detta gör att elever som normalt inte går på fritidhem får ta del av denna verksamhet ändå.

Fritidhemmet har öppet mellan klockan 06.00-18.00 alla vardagar, även på loven. Vi har stängt 4 dagar per läsår då vi har kompetensutbildning för personalen.

Elevhälsa

Behöver du komma i kontakt med personalen på elevhälsan? Kontaktuppgifter finner du på sidan om barn och elevhälsa.

Det råder en samsyn på skolan och vårt värdegrundsarbete är en del av det dagliga arbetet. På vår skola ser vi det som att ”alla barn är allas barn” genom att vi pedagoger ser vart vi behövs som mest för stunden. På detta sätt känner våra elever också en trygghet i att de kan prata med vilken vuxen som helst.

På vår skola känner alla elever varandra genom ett utvecklat fadderarbete där alla elever F-6 ingår i en faddergrupp. Äldre elever tar hand om yngre och är goda förebilder för dessa. De äldre eleverna arrangerar också aktiviteter för de yngre eleverna, som exempelvis att ordna en idrottsdag. Faddergrupperna används också i andra lärsituationer.

Hillareds skola F-6, tillhör Lysjö och är en del av vårt norra skolområde. På Hillared skola går det strax över 100 elever.

Eleverna är indelade årskursvis från förskoleklass till årskurs 6.

Hillared skola består av en stabil personalgrupp med behöriga pedagoger. Lärarna i arbetslaget 4-6 undervisar i olika ämnen beroende på kompetens. I F-3 undervisar varje lärare i större utsträckning sin egen klass. Utöver dessa finns en förskollärare som undervisar F-klassen. Personal från fritids arbetar som resurspersoner i klasserna under skoldagen. Eleverna har en gemensam skolgård. Hillared skola ligger nära naturen vilket utnyttjas frekvent.

Undervisningen i slöjd är förlagd till Hillareds skola för årskurs 3-6. För årskurs 6 är även hem- och konumentkunskap samt Moderna språk (språkval) förlagt till Mogaskolan i Svenljunga.

Eleverna fortsätter sin skolgång, i årskurs 7-9, på Mogaskolan, belägen i Svenljunga centralort.

Till Hillareds skola finns ett elevhälsoteam kopplat. Teamet består av kurator, specialpedagog och skolsköterska.

.

Uppdaterad: