Tillbaka till startsidan

Du är här:

Hillared skola

Våra pedagoger har bred kompetens och erfarenhet och vi kan ge ditt barn en varierad skoldag. Fritidshemmet kompletterar skolan både före, efter och under skoldagen. Hillared skola och fritidshem genomsyras av elevfokus, engagemang, humor och glädje. Vi tror på rörelse för kunskap!

Beskriver min bild

Skolan

På Hillareds skola arbetar vi mot tydliga mål. Vi vill att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi anpassar undervisningen efter individerna och har flexibla grupper i vår undervisning. Dessutom arbetar pedagogerna med de ämnen de brinner för! Via lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster. kan du som förälder följa ditt barns utveckling och se vilka mål ditt barn förväntas nå.

Vårt stora skolbibliotek är något vi är stolta över. Vi satsar stort på elevernas läsinlärning och genom att prioritera inköp av moderna böcker som intresserar våra elever är vi övertygade om att vi att vi kan öka deras läslust!

Vi erbjuder ditt barn möjligheten att utveckla sin digitala kompetens för att kunna möta framtiden både vad gäller arbete och studier. Redan i årskurs 1 får eleverna tillgång till ett digitalt verktyg.

Vi ser det som en stor fördel att vår skola ligger placerad med närhet till naturen som vi kan utnyttja till att berika vår undervisning. Vi är också mycket stolta över vår skolbespisning där vi kan erbjuda ditt barn mat som tillagas i skolans kök och som emellanåt serverar nybakat bröd.

Fritidshemmet

Elevantalet på Hillareds fritids varierar mellan 50-60 elever.

Fritids håller till i en del av skolans lokaler. Samarbetet mellan skola och fritids är stort, eftersom eleverna i årskurs F-2 har samlad skoldag vilket betyder att de har en del fritidsverksamhet under skoldagen. Detta gör att elever som normalt inte går på fritids får ta del av denna verksamhet ändå.

Fritids har öppet mellan klockan 06.00-18.00 alla vardagar, även på loven. Vi har stängt 4 dagar per läsår då vi har kompetensutbildning för personalen.

God morgon!

När jag kommer till fritids klockan 06.00 är jag först. Efter att ha sagt hejdå till pappa går jag in och börjar pyssla med något. Ibland ritar jag eller bygger med plusplus. Det händer att jag är trött och då brukar jag lägga mig och vila en stund. En efter en kommer mina kompisar.

Klockan 07.00 är det dags att gå till matsalen för att äta frukost. Det är olika frukost varje dag. Efter frukosten leker jag en stund. Klockan 07.45 går vi alla ut för att ha rast innan skolan börjar.

Under förmiddagen går jag ibland till fritids för att göra något som fröknarna där har bestämt.

Klockan 13.00 slutar jag (F-2) skolan och då är det dags för fritids igen. Jag får göra olika roliga saker varje dag. Det är roligast att pyssla men att vara i idrottshallen är också kul. Min favoritdag är då vi får göra egna quiz eller tipspromenader. Det brukar vi alltid få göra när vi frågar så det behöver i och för sig inte vara någon speciell dag.

Klockan 14.00 kommer de äldre barnen och efter det äter vi mellanmål.

Efter mellanmålet går jag ut. Ibland är jag ute på promenad med mina kompisar. Det är för att fröknarna säger att det är viktigt att röra på sig, sova och äta bra. Ibland hamnar jag i bråk och då kommer en fröken och pratar med oss som bråkar. Slår jag mig finns det alltid någon av de vuxna som kommer och tröstar mig.

När mamma kommer och hämtar mig är jag ganska trött men jag har haft en rolig dag på fritids.

Klockan 18.00 stänger fritids och då har alla gått hem.

Hälsningar från en elev i Hillared

Det råder en samsyn på skolan och vårt värdegrundsarbete är en del av det dagliga arbetet. På vår skola ser vi det som att ”alla barn är allas barn” genom att vi pedagoger ser vart vi behövs som mest för stunden. På detta sätt känner våra elever också en trygghet i att de kan prata med vilken vuxen som helst.

På vår skola känner alla elever varandra genom ett utvecklat fadderarbete där alla elever F-6 ingår i en faddergrupp. Äldre elever tar hand om yngre och är goda förebilder för dessa. De äldre eleverna arrangerar också aktiviteter för de yngre eleverna, som exempelvis att ordna en idrottsdag. Faddergrupperna används också i andra lärsituationer.

Hillareds skola F-6, tillhör Lysjö och är en del av vårt norra skolområde. På Hillared skola går det strax under 100 elever.

Eleverna är indelade årskursvis från förskoleklass till årskurs 3 medan mellanstadiet är indelat i två grupper istället för tre, en 4-5:a och en 5-6:a.

Hillared skola består av en stabil personalgrupp med behöriga pedagoger. Lärarna i arbetslaget 4-6 undervisar i olika ämnen beroende på kompetens. I F-3 undervisar varje lärare i större utsträckning sin egen klass. Utöver dessa finns en förskollärare som undervisar F-klassen. Personal från fritids arbetar som resurspersoner i klasserna under skoldagen. Eleverna har en gemensam skolgård. Hillared skola ligger nära naturen vilket utnyttjas frekvent.

Undervisningen i slöjd är förlagd till Hillareds skola för årskurs 3-6. För årskurs 6 är även hem- och konumentkunskap samt Moderna språk (språkval) förlagt till Mogaskolan i Svenljunga.

Eleverna fortsätter sin skolgång, i årskurs 7-9, på Mogaskolan, belägen i Svenljunga centralort.

Till Hillareds skola finns ett elevhälsoteam kopplat. Teamet består av kurator, specialpedagog och skolsköterska.

.

Uppdaterad: