MENY

Du är här:

Hillared skola

Våra pedagoger har bred kompetens och erfarenhet och vi kan ge ditt barn en varierad skoldag. Fritidshemmet kompletterar skolan både före, efter och under skoldagen. Hillared skola och fritidshem genomsyras av elevfokus, engagemang, humor och glädje. Vi tror på rörelse för kunskap!

Beskriver min bild

Skolan

På Hillareds skola arbetar vi mot tydliga mål. Vi vill att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi anpassar undervisningen efter individerna och har flexibla grupper i vår undervisning. Dessutom arbetar pedagogerna med de ämnen de brinner för! Via lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster. kan du som förälder följa ditt barns utveckling och se vilka mål ditt barn förväntas nå.

Vårt stora skolbibliotek är något vi är stolta över. Vi satsar stort på elevernas läsinlärning och genom att prioritera inköp av moderna böcker som intresserar våra elever är vi övertygade om att vi att vi kan öka deras läslust!

Vi erbjuder ditt barn möjligheten att utveckla sin digitala kompetens för att kunna möta framtiden både vad gäller arbete och studier. Redan i årskurs 1 får eleverna tillgång till ett digitalt verktyg.

Vi ser det som en stor fördel att vår skola ligger placerad med närhet till naturen som vi kan utnyttja till att berika vår undervisning. Vi är också mycket stolta över vår skolbespisning där vi kan erbjuda ditt barn mat som tillagas i skolans kök och som emellanåt serverar nybakat bröd.

Fritidshemmet

Elevantalet på Hillareds fritids varierar mellan 50-60 elever.

Fritids håller till i en del av skolans lokaler. Samarbetet mellan skola och fritids är stort, eftersom eleverna i årskurs F-2 har samlad skoldag vilket betyder att de har en del fritidsverksamhet under skoldagen. Detta gör att elever som normalt inte går på fritids får ta del av denna verksamhet ändå.

Fritids har öppet mellan klockan 06.00-18.00 alla vardagar, även på loven. Vi har stängt 4 dagar per läsår då vi har kompetensutbildning för personalen.

En dag på Hillareds fritidshem
Tryggt och trivsamt
Organisation
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: