Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Studie- och yrkesvägledning

Elevens studie- och yrkesval kan ha stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas och studie- och yrkesvägledning är en rättighet för alla elever. Välkommen att ta hjälp av vår studie- och yrkesvägledare på Mogaskolan.

Tillsammans för din bästa framtid

I studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppdrag ingår det att stötta, förbereda och vägleda dig som grundskoleelev till att göra ett så väl genomtänkt och underbyggt gymnasieval som möjligt. Du som elev får information om vilka vägar, strategier och möjligheter som finns att tillgå och använder studie- och yrkesvägledaren som ett bollplank under hela valprocessen.

Till studie- och yrkesvägledarens kan du komma med alla dina frågor och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, för att lättare komma underfund med vilken väg som är rätt för just dig.

I årskurs 8 har du som elev en vecka prao på vårterminen och i årskurs 9 har du en vecka prao på höstterminen. Du får då en möjlighet att komma ut på en arbetsplats och se hur det fungerar ute på arbetsmarknaden.

I årskurs 9 får du som elev ett individuellt vägledningssamtal, där vi går igenom din individuella plan inför framtiden.

Har du som elev eller vårdnadshavare några frågor är ni välkomna att ringa eller skicka e-post till vår studie- och yrkesvägledare.

.

Paulina Lundblad, Studie o yrkesvägledare, 0325-183 27

Uppdaterad: