Du är här:

Överlida skola

En lugn och trygg skola för elever och personal. Hos oss är alla elevers förmåga till utveckling i fokus. Att skapa relationer genom meningsfulla rastaktiviteter är centralt.

Beskriver min bild

Skolan

Vår skola sträcker från årskurs 3 till 6 och vi har cirka 40 elever. Skolan ligger centralt placerad i byn med biblioteket som en tydligt del av vår skola. Lärarna arbetar över klasserna med olika ämnen, vilket ger en känsla av att vi gemensamt har ansvar för alla. Överlida skola tillhör Högvad och är en del av vårt södra skolområde.

Klassammansättningarna varierar beroende på storlek och vissa elevgrupper undervisas åldersblandat. Vi utvecklar vår rastverksamhet med rastvärdar och aktiviteter för att skapa en kreativ lärmiljö utomhus där eleverna känner sig trygga och delaktiga. Eleverna får ett ökat inflytande.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Trygghet och delaktighet

För att skapa en trygg lärmiljö organiserar personalen olika temaområden under året som belyser både barnkonventionen, människors lika värde och våra demokratiska rättigheter. Eleverna arbetar ibland åldersblandat.

Elevrådet på skolan är aktivt och lyfter fram gemensamma aktiviteter som genomförs i och mellan klasserna. Vid elevens val har eleverna möjlighet att få undervisning inom olika områden och intressen.

Fritidshemmet

Efter skoldagens slut erbjuds eleverna att delta i skolans fritidshem. Det finns i samma skolbyggnad. Avdelningen har cirka 20 barn och erbjuder aktiviteter både inomhus och utomhus. Under loven samverkar vi med fritidshemmen i Holsljunga och Mjöbäck för att kunna erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: