Tillbaka till startsidan

Du är här:

Mjöbäck skola

Hos oss är alla elevers förmåga till utveckling i fokus. Barns nyfikenhet och lust att lära är centralt. Genom att skapa lärmiljöer både inomhus och utomhus använder vi kroppens alla sinnen vid inlärning vilket gynnar barnens fortsatta utveckling.

två barn som sitter och skriver

Skolan

Under byggprocessen av Högvadskolan, läser eleverna i Mjöbäck och Överlida tillsammans i Mjöbäck skola.

Vår skola sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 80 elever. Skolan ligger idylliskt placerad i byn bredvid kyrkan, med skog och vatten nära skolgården. En känsla av Bullerbyn infinner sig på vår gemytliga skolgård som delas av förskolan. Skolans läge med skogen alldeles nära inspirerar till aktiva raster och stora möjligheter till utomhuslektioner. Mjöbäcks skola tillhör Högvad och är en del av vårt södra skolområde.

Eleverna går i relativt små grupper vilket ger möjligheter för varje barn att bli sedd och utvecklas utifrån sina individuella behov. Genom att låta viss tid av undervisningen ske i faddergrupper får de yngre lära av de äldre, vilket vi ser som mycket lärorikt för både stor som liten.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Äventyrspedagogik

Vi har ett aktivt samarbete med Friluftsfrämjandet. I fantasins värld vandrar vi genom magiska portaler in i okända världar. Vi skapar lärmiljöer utomhus som ger eleverna möjlighet att lära med fler sinnen. Varje år har vi ett nytt temaområde där vi i våra faddergrupper fördjupar kunskaper inom många av skolans ämnen. Att både barn och pedagoger deltar i utforskandet skapar en glädje för att utvecklas tillsammans. Det finns alltid ett stående inslag av att värna om vår natur och miljö.

Rörelse och hälsa

Eleverna tillbringar en del av dagen stillasittande i skolan. Studier visar att elever får bättre studieresultat, koncentrationsförmåga och lust att lära om skolarbetet varvas med fysisk aktivitet och regelbunden näringsriktig kost. Vi arbetar aktivt för att eleverna varje dag har någon form av fysisk aktivitet. Den kan bestå av simundervisning, gymnastik, utomhuslektion, aktiva raster och springrunda i skogen.

Fritidshemmet

Efter skoldagens slut erbjuds eleverna att delta i skolans fritidshem. Det finns i samma skolbyggnad. Avdelningen har cirka 25 barn och erbjuder aktiviteter både inomhus och utomhus. Under loven samverkar vi med fritidshemmet i Holsljunga för att kunna erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter.

.

Uppdaterad: