Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ritningar

Du får själv göra din bygglovsritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt.

person skissar på en planskiss

Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar. Om ritningen inte uppfyller minimikraven när den lämnas in förlängs bygglovsprocessen genom att vi kommer att kräva in en ny ritning.

Vilka krav ställer vi?

Minimikravet är att ritningarna ska vara:

  • ritade med rena svarta linjer på vitt papper, antingen för hand med linjal eller datorprogram.
  • måttsatta med tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • skalenliga, 1:100 eller 1:50 för plan-, fasad- och sektionsritningar, skalan ska stå på ritningen. Kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in till kommunen.

Det ska även tydligt framgå vad som ska byggas och vad som är befintligt. Utritade byggnader ska vara lägesbestämda mot tomtgräns. De ska alltså ha två vinkelräta mått mot tomtgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår. Det ska finnas markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna, var snittet går.

Följande är bra att tänka på

Det är bra om det finns en ritningsruta med information om fastighetsbeteckning, skala, datum samt ritningsnummer. Informationen som finns på ritningen ska vara aktuell så om ritningen baseras på en äldre ritning från ett tidigare bygglov eller liknande får inga gamla stämplar eller liknande finnas kvar.

Detaljnivån ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en verklighetstrogen bild av hur det som ska byggas kommer att se ut. Det räcker till exempel inte att presentera vindskivor, fönster och så vidare med ett enkelt streck.

Byggnadsförslaget ska vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att takfötter (gränsen mellan tak och yttervägg) och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas, och marklinjer ska redovisas - befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas. 

Varför kräver vi så detaljerade ritningar?

Anledningen till att det krävs detaljerade och tydliga ritningar även vid en mindre byggnation är att:

  • Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parter.
  • Både vi och de grannar som ska yttra sig kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avser.
  • Även en liten ändring eller byggnad kan påverka omkringliggande miljö och dess utseende avsevärt.
  • Om ritningen har god detaljrikedom ökar chansen för att man i ett tidigt skede upptäcker problem med vald utformning.
  • Om projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförstånd.
  • Bygglovsritningar ska arkiveras och sparas för framtiden.

Söker du ritningar på din fastighet?

Om du söker ritningar på din fastighet, kan du kontakta oss. Då tittar vi i vårt arkiv och ser om vi har några. Skriv gärna vilka ritningar det är du vill ha, och om du vill ha dem skickade till din e-post eller utskrivna och skickade med vanlig post.

Mejla till oss så hjälper vi dig!

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: