Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kartor och GIS geografisk information

Kartor och annan geografisk information är använd­bara hjälp­medel för att kunna hitta rätt. Men även för att kunna planera nya om­råden och för att förstå hur orten och dess om­givningar hänger ihop. Här kan du läsa mer om vilka olika typer av kartor vi kan erbjuda.

person pekar på en liten jordglob.

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom kommunen. För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du öppna olika kartlager som visar var skolor och förskolor finns eller var du kan lämna återvinningsmaterial.

Kartprodukter

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. Primärkartan har hög noggrannhet och är detaljrik. Den uppdateras fortlöpande. Denna karta redovisar byggnader, vägar, fastighetsgränser med mera. Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor och ledningskartor.

Nedan kan du läsa om de kartprodukter som vi på samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för råd kring vilken karta som passar just ditt projekt. 

Kartunderlag för bygglov
Nybyggnadskarta när du ska bygga nytt hus
Förenklad nybyggnadskarta
Bygglovskarta för enklare byggnationer
Utdrag ur fastighetskartan
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Evelina Olausson, Kart-/Mättekniker, 0325-183 44

Uppdaterad: