Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Grannars möjlighet att påverka

Om du eller din granne har byggplaner, är det bra att ta en tidig kontakt och föra en dialog om hur projektet kan anpassas på bästa sätt för alla parter. En god grannsämja är värd mycket!        

person hoppar glatt upp i luften framför ett bostadshus

Grannehörande

Om din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan finns det inget krav på att du som granne ska få lämna synpunkter. Om ni däremot bor utanför planlagt område och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd eller om grannen vill bygga något som inte stämmer överens med detaljplanens regler ska du som granne ges möjlighet att komma in med synpunkter. Det kallas för grannehörande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vilka räknas som grannar?

Några som alltid räknas är så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med. Bor du vid en liten väg räknas ofta också grannen mittemot på andra sidan gatan. Det kan också handla om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt kan påverkas av ditt byggprojekt. Det är bygglovhandläggaren som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras.

Om det rör sig om ett stort antal personer gör vi detta via en kungörelse. Kungörelsen sätts upp på kommunens officiella anslagstavla, läggs ut här på webbplatsen och förs in i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PoIT). Det kan även hända att en annons sätts in i tidningen. Detta för att okända sakägare ska kunna lämna synpunkter. Kända sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter via brev.  

Det är viktigt att du svarar!

Om du får ett brev hem i egenskap av berörd granne, är det viktigt att du svarar inom den angivna tidsgränsen.             

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: