Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Styrgruppen för medborgardialog

Den politiska styrgruppen för medborgardialog tar upp förslag till frågor som kan bli aktuella för medborgardialog. Gruppen består av en representant från varje politiskt parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteperson som samordnar och skriver minnesanteckningar.

ordförandeklubba ligger på en anteckningsbok

Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen diskuterar frågor och ämnen för kommande medborgardialoger. Förslagen kan komma från både politiker och invånare. Styrgruppen bedömer om ämnet eller frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur resultatet ska återrapporteras. Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?

Medborgardialogen syftar till ökad delaktighet och insyn i det politiska arbetet genom att utöka beslutsunderlaget när våra politiker ska fatta beslut. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger alltid kvar hos våra politiker.

.

Uppdaterad: