Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet leder och samordnar folkhälsoarbetet samt det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Rådet ska vara en inspiratör, samtalspartner och lyfta fram folkhälsoperspektivet i olika forum. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år och består av:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunchef
 • Representant vårdcentralen Svenljunga
 • Representant Folktandvården Svenljunga
 • Folkhälsostrateg
 • Socialnämndens ordförande
 • Barn och utbildningsnämndens ordförande
 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
 • Socialchef
 • Barn- och utbildningschef
 • Samhällsbyggnadschef
 • VD Svenbo och ordförande Svenbo
 • Polisen
 • Rektor naturbruksgymnasiet

Läs protokoll från folkhälsorådet »

.

Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: