Du är här:

Planprogram för Sågviken, Hillared

Detaljplan för fastighet Gälared 6:2

Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till att utveckla bebyggelse vid Sågviken, Hillared

Uppdrag

Miljö- och byggenheten fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 juni 2018.


Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga Kraft

Uppdaterad: