Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ansöka om planbesked

Första steget mot att en detaljplan upprättas är att begära planbesked. Om du planerar att utföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked.

Innan du ansöker

Innan du skickar in din begäran om planbesked bör du ta kontakt med oss. Då kan vi ge information och rådgivning om förutsättningarna för planbesked utifrån kommunens översiktsplan och annan kunskap och riktlinjer. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Begäran om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besked inom fyra månader

Från det att du har lämnat in din ansökan och den är komplett ska du få besked från oss inom fyra månader. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte överklagas.

Ett positivt planbesked innebär heller ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som kommer in under planprocessen och som innebär att användningen bedöms som olämplig kan medföra att planarbetet avbryts.

När påbörjar vi planarbetet?

Efter att du fått ett positivt planbesked har vi ett officiellt uppdrag att jobba med planen, men det kan dröja innan vi börjar jobba med detaljplanen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Sara Borgesjö, Projektledare, 0325-182 05
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: