Tillbaka till startsidan

Du är här:

Frågor och svar - rökfria miljöer

Rökförbud finns redan idag men riktar sig främst till utrymmen inomhus samt på skolgårdar utomhus. I och med den nya lagen blir det bland annat även förbjudet att röka på uteserveringar.

Beskriver min bild

Gäller reglerna även mig som har en butik eller driver annan verksamhet som inte har något med tobak att göra?

Om du har exempelvis en klädbutik, ett café eller en frisörsalong så gäller förbudet mot rökning utanför din entré om allmänheten har tillträde.

Hur långt från entrén måste man stå och röka?

Det finns inga exakta måttangivelser utan det är du som disponerar lokalen som är ansvarig för att avgöra detta avstånd. Du ska göra en bedömning baserat på syftet med bestämmelsen, framförallt skyddet av barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal där det råder rökförbud utan att utsättas för tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter.

Det rökfria området måste vara så pass stort att röken inte kommer in i lokalerna eller utrymmena innanför entrén. Glöm inte bort att detta även gäller vid luftintag via en ventilation.

Om man går igenom uteserveringen för att komma till själva ingången till restaurangen, räknas då istället ingången till uteserveringen som entré?

Ja, det gör den om man går igenom den för att komma till huvudentrén.

Får man röka direkt utanför uteserververingen?

Det finns inga regler mot detta så länge det inte är i närheten av entrén. Om området utanför själva terrassen eller liknande också är ett område där man serverar mat eller dryck får man inte röka där.

Får jag sätta ut askkoppar?

Du får endast sätta ut dem i ett område utan rökförbud om du har tillåtelse av den som äger marken eller byggnaden.

Vems ansvar är det att hålla rent från fimpar?

Om det blir en ökad nedskräpning med cigarettfimpar utanför lokaler, entréer, uteserveringar och busshållplatser med mera vet vi ännu inte. Det är fortfarande den enskildes ansvar att inte slänga skräp på andra ställen än där det hör hemma. Det finns även möjligheter för de flesta verksamheter att vid behov hänvisa gäster och kunder till en plats där de har satt upp askkoppar.

Vem kontrollerar att jag som verksamhetsinnehavare gör det jag ska?

Kommunen har fått det ansvaret av Folkhälsomyndigheten. Vi kommer att kontrollera att du gör det du kan för att följa reglerna genom oanmälda inspektioner.

Vad händer om jag inte vidtar åtgärder för att upprätthålla förbudet?

Kommunen informerar i första hand om vad som krävs och har även möjligheter att utfärda förelägganden och förbud för att reglerna ska följas.

Vad händer om jag röker där det är rökförbud?

Den som har ansvar för platsen har rätt att avvisa dig om du efter tillsägelse inte slutar att röka.

Är det fortfarande tillåtet med rökrum?

Ja, enligt samma regler som tidigare får man avsätta ett begränsat utrymme inomhus. Det är dock inte tillåtet att ha rökrum eller särskilda rökplatser på uteserveringar.

Kan jag ha en separat terrass på en annan sida av min restaurang eller café eller en enskild balkong där man kan röka?

Nej, det är hela ditt försäljningsställe som innefattas av rökförbudet.

Gäller förbudet även vid personalentréer och varuintag?

Nej.

Gäller rökförbudet automatiskt utanför entrén till min arbetsplats eller hyreshuset där jag bor?

Nej, om inte allmänheten har tillträde så gäller inte lagen där. Arbetsgivare och hyresvärdar kan dock sätta egna regler för detta.

Hur blir det med festivaler och konserter och liknande?

Rökförbud gäller inte automatiskt på dem, men om det serveras mat eller dryck på plats gäller rökförbud inom deras område. Området blir extra tydligt när det finns ett serveringstilstånd för alkohol på festivalen, då är området detsamma där alkoholhaltig dryck får finnas och drickas. Om festivalen ligger på en inhägnad idrottsanläggning gäller förbudet där oavsett om det pågår något idrottsevenemang.

Skiljer sig den nya tobakslagen mycket jämfört med den gamla?

Det finns nya krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak. Nytt är även att cigarettpaket kommer att få spårbarhetsmärkning för att förhindra smuggeltobak.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: