Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anmäla misstänkt matförgiftning

Om du har blivit sjuk av mat du köpt så är det viktigt att du anmäler det till oss så att inte andra blir sjuka.

När vi har fått in en anmälan om misstänkt matförgiftning gör vi ett besök på matstället. Vi kontrollerar faktorer till exempel temperaturer, att personalen inte varit sjuk och att man har kontroll över vilka varor som köps in och hur länge de förvarats. Efter besöket bedömer vi hur ärendet ska följas upp och vilka eventuella krav som behöver ställas på anläggningen.


Om det finns mat kvar från det aktuella tillfället så kan det bli aktuellt med provtagning. Vi kan däremot inte ta prover på mat som anmälaren förvarat hemma. Den hantering av maten som skett på annat håll kan vi inte belasta anläggningen/affären för. Om du vill veta hur det gått med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Misstänkt allergireaktion

En restaurang eller café har ingen skyldighet att tillhandahålla mat som är fri från allergener. De får dock naturligtvis inte lämna vilseledande information om att en vara är fri från ett visst allergen om så inte är fallet.


Om du fått en reaktion på grund av att en matvara eller portion innehållit en allergen vilket inte framgått från ingrediensförteckningen/informationen kan du också anmäla detta i formuläret här nedanför. Formuläret är anpassat för misstänkt matförgiftning, men fyll i så gott du kan eller ring 0325-180 00 och fråga efter en livsmedelsinspektör. Vid kontroll efter en misstänkt allergireaktion kontrollerar vi verksamhetens rutiner för allergiinformation och separering.

Formulär för anmälan

Använd nedanstående formulär för att anmäla en misstänkt matförgiftning.


Ange matställets namn där maten serverades eller köptes. Matstället kan vara en restaurang, café eller annan servering, eller en livsmedelsbutik eller annat försäljningsställe.

Gatuadress, ort
När åt du måltiden? * (obligatorisk)
När åt du måltiden?
Ange även vilket klockslag måltiden påbörjades.

Även tillbehör som kryddor, is med mera. Har du eller någon annan tagit foto på maten? Har du kvar rester av maten hemma? Spara dessa i så fall i kyl eller frys för eventuell provtagning.

Var maten varm, kall, rå inuti, lukt och så vidare.

Tidigare under dagen och 1–2 dygn före insjuknandet. Även längre tillbaka kan bli aktuellt beroende på misstänkt smittämne.
Vilka symtom har du eller har du haft?  * (obligatorisk)
Vilka symtom har du eller har du haft?Hur lång tid efter måltiden fick du de första symptomen (timmar) och hur länge var du sjuk?

Ange även om det var någon mer som blev sjuk och lämna gärna namn och kontaktuppgifter till dessa.


Jag vill göra en anonym anmälan * (obligatorisk)
Jag vill göra en anonym anmälan


Du har rätt att vara anonym men för att underlätta vårt arbete rekommenderar att du väljer att inte vara det. Om du har lämnat kontaktuppgifter kan vi ta kontakt med dig om vi behöver ytterligare information. OBS! Alla lämnade uppgifter är offentliga så du kan inte vara anonym och samtidigt lämna uppgift om namn och telefonnummer. med mera
Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44
Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare, 0325-182 44

Uppdaterad: