Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boenden

Detta är en samlingssida för alla typer av boende som hanteras av socialförvaltningen.

Beskriver min bild

Beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut finns olika former av boenden. Du kan läsa mer om dem här.


Anpassat boende

Korttidsboende LSS

Familjehem


LSS-området
0325-183 71

Telefontid alla vardagar 08.30-09.30För dig som är äldre:

Äldreboende/Vård- och omsorgsboendeöppnas i nytt fönster

Korttidsboende

Växelvårdöppnas i nytt fönster

Bostad med god tillgänglighet


Kontaktinformation till omsorgsutredarna

Ditt födelsedatum

Omsorgsutredare

Telefon

E-mail

Om du är född den 1-20 i månaden

Bo Mörling

0325-184 28

Skicka e-mail till Bo

Om du är född den 21-31 i månaden

Iman Mohamsson

0325-181 94

Skicka e-mail till Iman

Planerar hem dig från sjukhus.

Boendesamordning

Eira Antikainen

0325-184 54

Skicka e-mail till Eira

 

Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

 

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 april 2021