Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjehem

Har du tid, engagemang och plats att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Du kan få möjligheten att hjälpa ett barn till en stabilare uppväxt och tryggare framtid. På denna sida får du reda på mer om vad familjehem är och hur du kan få detta uppdrag.

ett litet barn som ligger i sin förälders famn 

Varför behövs det familjehem?

Ibland kan barn inte bo kvar hemma på grund av att det finns något problem hos föräldrarna eller/och hos barnet. Det kan också vara barn som kommit ensamma till Sverige och som då behöver en familj som ger trygghet och omsorg. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

En stabil tillvaro

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet eller i byn, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir jag familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemssekreteraren om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade.

Vilket stöd får ett familjehem?

Utbildning.

Familjehem erbjuds en utbildning i Ett hem att växa i.

Stöd och handledning

Familjehemmet har främst kontakt med den familjehemssekreterare som ansvarar för det placerade barnet och är där för att ge dig handledning och stöd när det behövs.

Ersättning

Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför och består av en arvodes- och en omkostnadsersättning.

Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har och Svenljunga kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om uppdraget som familjehem. Du är välkommen att höra av dig till vår familjehemssekreterare eller till socialförvaltningens e-postlåda.

.

Frida Andersson, Familjehemssekreterare, 0325-184 51
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15

Uppdaterad: