Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kontaktfamilj, familjehem

Barn och unga som av olika anledningar behöva bo i ett familjehem eller ha en kontaktfamilj. Familjehemmet öppnar sitt hem och sin familj för barnet. Behovet av kontaktfamiljer och familjehem är stort!

ett barn/ungdom som sitter på en äng och blåser på en maskros

Vad är ett familjehem och kontaktfamilj

Det är en familj som har tid, lust och kraft att hjälpa någon annans barn. Barn som behöver ett familjehem eller kontaktfamilj har en sak gemensamt och det är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge den trygghet och det hem de behöver.

Att vara kontaktfamilj innebär att ni som familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom som ni tar emot i ert hem och er vardag en till två helger i månaden. 

Att ta uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och jourhem eller särskild förordnad vårdnadshavare

Har du möjlighet att hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen till en stabilare tillvaro och tryggare framtid? I de flesta fall är det just din erfarenhet som trygg vuxen som behövs genom att finnas där med hjälp, tålamod och trygghet. Just nu är behovet stort av bland annat fler familjehem och kontaktfamiljer.

Här kan du läsa mer om de olika uppdragen och göra en intresseanmälan:


.

Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Lina Pettersson, Familjehemssekreterare, 0325-180 00
Jennifer Skoog, Familjehemssekreterare, 0325-180 94

Uppdaterad: