Du är här:

Fastställande av faderskap och föräldraskap

Har ni fått barn och är inte gifta? Då måste ni fastställa faderskap eller föräldraskap. Samtidigt kan ni anmäla om ni ska ha gemensam vårdnad om barnet. På denna sida får du mer information om processen och annat viktigt att tänka på.

en kvinna som ät gravid och gör ett hjärta men händerna på magen

Barnets rättigheter

Barnet har inte några juridiska rättigheter i förhållande till sin andra förälder förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt. Det kan till exempel gälla arv eller barnpension.

Digital bekräftelse

Från och med den 1 januari 2022 finns möjlighet att bekräfta faderskap och föräldraskap digitalt på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.med hjälp av e-legitimation. Detta kan genomföras om:

  • Föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föds.
  • Bekräftelsen genomförs och godkänns inom 14 dagar från barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har e-legitimation.

Om kriterierna för digital bekräftelse inte är uppfyllda kan ni vända er till familjerätten för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

Rådgivning

Familjerätten erbjuder rådgivning till dig som behöver hjälp kring familjerättsliga frågor som avser föräldraskap och faderskap.

Kontakta Familjerätten

Från och med den 1 januari 2022 ska du som bor i Svenljunga kommun vända dig till Familjerätten i Borås Stad om du inte kan bekräfta faderskap eller föräldraskap digitalt eller om du vill ha familjerättslig rådgivning.

Telefon

Ring till Borås Stads växel och fråga efter Familjerätten.
Telefonnummer: 033-35 70 00
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan klockan 10.00-12.00 

Besök

När du har bokat ett besök hos Familjerätten är du välkommen att sätta dig i väntrummet så hämtar de dig.
Besöksadress: Österlånggatan 64

Webbplats

Borås Stads webbplats om fastställande av faderskap och föräldraskap Länk till annan webbplats.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ulrika Hautala, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-181 57
Malin Sjöberg, 1e Socialsekreterare, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: