Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Adoption

En adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet och därför måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera. På denna sida får du reda på mer kring vad som gäller inför en adoption.

en bebis fot med läppstift på format som ett puss märke 

Hur går det till?

För att få möjlighet att adoptera krävs ett beslut om medgivande från kommunens socialnämnd. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av handläggare på familjerättsenheten i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utredningen görs för att kartlägga den sökandes lämplighet och möjligheter att bli en bra förälder till ett adopterat barn. Enligt lag ska den som vill adoptera även genomgå en föräldrautbildning inför en adoption.

I de allra flesta fall avser adoptioner utländska barn, men det förekommer även nationella adoptioner. Tillvägagångssättet för att få medgivande att ta emot ett barn vid nationell adoption är detsamma som internationell adoption.

Läs mer om Adoptioner på Borås Stads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adoption av barn till närstående

Adoption av barn till närstående är ofta en styvbarnsadoption, det vill säga en person adopterar maka/makes eller registrerad partners barn. I dessa fall ska du som vill adoptera vända dig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten vänder sig därefter till kommunens socialnämnd med en begäran om ett yttrande. Handläggare på familjerättsenheten i Borås gör en utredning som ligger till grund för det yttrandet.

På Sveriges domstolars webbplats kan du läsa mer om adoption Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Ulrika Hautala, Verksamhetschef, 0325-181 57
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: