Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjerådgivning och stöd

Familjerådgivningen kan erbjuda stöd och hjälp till familjer med samlevnadsproblem, och då främst i parrelationer. Familjebehandling är till för dig som förälder. Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland behöver man som förälder inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste och ibland svåraste uppgift. På denna sida kan du läsa mer om vilket stöd vi erbjuder.

Beskriver min bild

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningens arbete syftar till att förbättra eller reparera en relation för att kunna fortsätta leva tillsammans. Vi kan också vara behjälpliga i ett separationsarbete där en eller båda vill separera. Det kan även handla om hjälp med problem som finns kvar efter en separation.

Familjerådgivningen kan också ge stöd och hjälp i föräldraskapet.

Vem kan få familjerådgivning?

Familjerådgivningen vänder sig till par men även till enskilda eller familjer grupp där relationsproblem kan förekomma. När det gäller en enskild person kan det till exempel handla om en part i en relation där den andre partnern vägrar att  delta i samtalen.

Sträng sekretess

Familjerådgivningens verksamhet bygger på frivillighet och sträng sekretess. Det skrivs inga journaler och man kan vara anonym om så önskas.

Hur kan vi få familjerådgivning?

För familjerådgivning krävs ingen särskild ansökan, du kontaktar S:t Lukas i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att boka tid. S:t Lukas utför familjerådgivningen för Svenljunga kommuns invånare.

Skicka e-post till S:t Lukas eller ring 033-10 40 19.

Vad är familjebehandling?

Sociala stödteamet arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring. Målet med familjebehandling kan till exempel vara att

  • familjen kan kommunicera och komma överens med varandra
  • barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • föräldrar hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • föräldrar finner glädje i föräldraskapet
  • familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen

Hur ansöker jag och var får jag hjälpen?

Familjebehandling är kostnadsfritt för boende i Svenljunga kommun och kan beviljas som en insats av en socialsekreterare. Om du vill ansöka om familjebehandling kontaktar du en socialsekreterare genom att ringa vårt kontaktcenter på telefon 0325-180 00 eller skicka e-postmeddelande till socialförvaltningen.

Om handläggaren gdkänner att du ska få familjebehandling ser den till att du får konatkt med Sociala stödteamet som utför familjebehandling.

.

Ulrika Hautala, Verksamhetschef, 0325-181 57
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: