MENY

Du är här:

Våld och hot

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" - Per Isdal (Meningen med våld, 2001)

en kaffekopp på en fönsterbräda. fönstret är smutsigt och har repor. 

Ingen ska behöva bli utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet ska du ta kontakt med någon och tala om din situation. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Ett telefonsamtal kan vara första steget.

Råd till dig som vill hjälpa

  • Lyssna till personen och visa att du är ett stöd
  • Hjälp personen att förstå att den inte är ansvarig för den andras beteende
  • Ta ställning och uppmuntra till att söka stöd
  • Anmäl till polisen om brott begåtts och till socialtjänsten om barn far illa
  • Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt
Sök hjälp och stöd
Psykiskt våld
Fysiskt våld
Sexuellt våld
Materiellt och ekonomiskt våld
Digitalt våld
Särskilt utsatta grupper

.

Kontakt

Uppdaterad: