Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Våld och hot

På denna sida får du reda på vad våld är - fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och digitalt våld. Det finns också en lista över olika ställen där du som är utsatt kan få hjälp, och du som utöver våld kan få stöd att sluta. Samt råd till dig som vill hjälpa till.

Beskriver min bild

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. - Per Isdal (Meningen med våld, 2001)

Ingen ska behöva bli utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet ska du ta kontakt med någon och tala om din situation. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Ett telefonsamtal kan vara första steget.

Råd till dig som vill hjälpa

  • Lyssna till personen och visa att du är ett stöd
  • Hjälp personen att förstå att den inte är ansvarig för den andras beteende
  • Ta ställning och uppmuntra till att söka stöd
  • Anmäl till polisen om brott begåtts och till socialtjänsten om barn far illa
  • Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt

Akut hjälp

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta sociala jouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få akut hjälp vid familje- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblematik. Telefon 112.

Utväg

Utväg Länk till annan webbplats. är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem.

Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29. Mer information på www.utvag.se Länk till annan webbplats.

Du som utövar våld mot en närstående

Utväg vänder sig också till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Telefontid måndag till fredag 08.00 - 08.30.
Telefonnummer 0707 - 16 09 29

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50 

Kvinnojouren i Mark

Kvinnojouren i Mark erbjuder samtalsstöd på plats, via telefon eller via mejl. De erbjuder även samtalskontakt för barn.

Om du eller någon annan behöver skyddat boende kan du även kontakta kvinnojouren i Mark.
Telefon: 0320-351 51.

Mikamottagningen i Borås

Har du erfarenhet av sex mot ersättning, att skada dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål? Till Mikamottagningen Borås kan du vända dig för samtal, stöd, skydd och praktisk hjälp.

Till oss är du som är över 18 år välkommen oavsett kön och sexuell identitet. Även du som är anhörig, partner eller vän och känner oro för någon kan vända dig till oss.

Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym under några inledande samtal. Om du är under 18 år kan du vända dig till Ifo barn och unga.

Ring eller skicka sms till oss på telefon 0734-32 82 02 alternativt skicka e-post till Mikamottagningen.

mikamottagningen@boras.se.

BRIS för unga

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon när som helst på telefon 116 111.

BRIS för vuxna

BRIS har även en vuxentelefon:Telefon 077-150 50 50

Tjejjouren Unizon

För dig som är ung - Unizon (unizonjourer.se) Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen Svenljunga

Webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon 010-473 93 13

Rädda barnens orostelefon om radikalisering

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna.
Ring oss på 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna.
Orostelefonen är öppen måndag–fredag, klockan 09.00–12.00.

Att hota, nedvärdera, begränsa, kontrollera och vara överdrivet, isolera, skrämma, utöva ekonomisk utpressning, förstöra egendom eller vara våldsam mot människor och djur.

Att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, ta stryptag, dra i hår, blockera utgång, hindra en person från att äta, sova, eller uppsöka sjukvård.

Sexuellt våld är till exempel att tvingas på olika sätt till sexuella handlingar eller att bli tafsad på inför andra. Det kan handla om att mot sin vilja se på eller delta i pornografi.

Ekonomiskt våld kan vara att övertalas eller hotas för att skriva på ett lån, att bli avlurad sina pengar eller att inte få förfoga över sina pengar.

Materiellt våld handlar om att förövaren tar sönder ägodelar, förstör värdefulla tillhörigheter eller tar sönder ens bostad.

Digitalt våld handlar bland annat om kontroll, utpressning och förminskande av ditt handlingsutrymme. Exempel på digitalt våld kan vara att kräva att få tillgång till dina inloggningar på sociala medier, att smygläsa dina sms eller att förhindra dig från att följa eller prata med olika personer på dina konton.

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av. Det kan vara att flytta eller gömma din rullator, att ta sönder din hörapparat eller att utan ditt samtycke sälja sådana hjälpmedel som är nödvändiga för dig.

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av.

Ett annat exempel kan vara att din partner är med som tolk vid möten med vårdenheter eller myndigheter och väljer att återge felaktig eller missvisande information till dig. Exempel på försummelse är att du inte får adekvat hjälp med mat, hygien, mediciner eller annan vård som du har rätt till.

.

Uppdaterad: