Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Biltvätt

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. På denna sida får du reda på varför.

Person tvättar bildäck med såpa och tvättsvamp.

Dags att tvätta bilen?

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag.

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand i en oljeavskiljare innan det leds vidare.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön.

Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Använd miljömärkta bilvårdsprodukter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvatten kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider.

Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten.

Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: