Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ansök till vuxenutbildningen

Du ansöker via vår e-tjänst där du även kan läsa mer djupgående information om våra enskilda kurser. På denna sida hittar du information, ansökan, behörighet och vilka utbildningar vi har.

någon som håller i sin mobil

Ansök via webben

För att kunna logga in på e-tjänster måste du ha Bank ID.

Klicka här för att ansöka till våra kurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår vuxenutbildning är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Kurslitteraraturen står du för själv.

Våra kurser och utbildningar

Nedan kan du läsa om ett urval av våra utbildningar och program, du hittar hela kursutbudet i vår ansökningsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Grundläggande vuxenutbildning

Vad är grundläggande vuxenutbildning? Den läser du som behöver grundskolebetyg eller är klar med Svenska För Invandrare (SFI). Vi har kurser på grundläggande nivå i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Grundläggande nivå är kurser från årskurs 1-9 på grundskolan men är anpassat för dig som vuxen.

Gymnasienivå

På Lärcentrum ges gymnasiekurser som närstudier med lärarledda lektioner eller distansstudier.

Länk till kurser på gymnasienivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsprogram

Vi är certificerade som vård- och omsorgscollege och kan därför erbjuda dig en bra och bred yrkesutbildning. Efter utbildningen blir du diplomerad undersköterska.

OBS Kurser som ges via NTI-skola ger inte diplomering.

Läs om vård- och omsorgsutbildningen

Yrkesvux

För att du som bor i Svenljunga ska kunna välja mellan fler utbildningar arbetar vi tillsammans i Sjuhäradsområdet. Du hittar all information och ansökan på www.brvux.se Länk till annan webbplats.

Behörighet

Du måste uppfylla vissa kriterier för att kunn läsa på Lärcentrum:

  • Du kan söka in på vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • För att studera måste du även sakna kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Du ska vara folkbokförd i Svenljunga kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun ska du skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Behörighet till komvux på gymnasial nivå

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

  • är bosatt i Sverige,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Du kan vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år, förutsatt att du uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste du också uppfylla något av dessa kriterier:

  • Antingen ska du ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
  • Eller så ska du ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Läs mer om rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Anna Moskal, Studie o yrkesvägledare, 0325-185 70
Tiina Aavik, Rektor, 0325-182 23

Uppdaterad: