Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rörelseglädje i skolan

Vi anordnar rörelseaktiviteter på våra låg- och mellanstadieskolor i kommunen, utöver lektionerna i idrott och hälsa.

någon som hoppar med benen rakt ut

Pulshöjande aktiviteter

Rörelsesatsningen startade i samband med projektet "Puls för lärande" och innebär att våra elever erbjuds pulshöjande aktiviteter under skoltid. Den fysiska aktiviteten syftar till att göra eleverna redo att möta utmaningarna i klassrummet under skoldagen.

Det övergripande målet med rörelsesatsningen är att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande men också hälsa, då pulshöjande aktiviteter främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Delaktighet ses som viktig för att varje elev ska få möjlighet att hitta sin rörelseglädje.

Vi hoppas att rörelsesatsningen även kan bidra till ett fortsatt liv i rörelse.

.

Uppdaterad: