Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rörelseglädje i skolan

Vi anordnar rörelseaktiviteter på våra låg- och mellanstadieskolor i kommunen, utöver lektionerna i idrott och hälsa.

Beskriver min bild

Rörelsesatsningen startade i samband med projektet "Puls för lärande" och innebär att våra elever erbjuds pulshöjande aktiviteter under skoltid. Den fysiska aktiviteten syftar till att göra eleverna redo att möta utmaningarna i klassrummet under skoldagen.


Det övergripande målet med rörelsesatsningen är att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande men också hälsa, då pulshöjande aktiviteter främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Delaktighet ses som viktig för att varje elev ska få möjlighet att hitta sin rörelseglädje.

 

Uppstarten av Puls för lärande i Svenljunga finansierades av folkhälsorådet och genom bidrag från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.


Vi hoppas att rörelsesatsningen även kan bidra till ett fortsatt liv i rörelse.


.

Kontakt
Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: