Tillbaka till startsidan

Du är här:

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har väsentliga svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer. Har du en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig och är folkbokförd i vår kommun kan du ansöka om färdtjänst. På denna sida får du reda på vem som har rätt till färdtjänt, hur du ansöker och hur du reser med färdtjänst.

en liten leksaksbil på en väg

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, men beviljas efter individuell prövning.

Du som har en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig och har svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Du måste också vara folkbokförd i vår kommun.

Du kan ansöka om färdtjänst om du har minst en av följande:

 • en funktionsnedsättning som varar mer än tre månader
 • väsentliga svårigheter med att förflytta dig på egen hand
 • och svårt med att åka kollektivtrafik såsom buss

Även du som har rehabilitering kan ha rätt att använda färdtjänst. Tanken är att färdtjänst ska vara en ersättning för den som inte kan resa med kollektivtrafiken.

Avsaknad av körkort eller att det inte finns bussförbindelse är inte något skäl till att få tillstånd till färdtjänst.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten för ansökan om färdtjänst och det är viktigt att du skickar med ditt läkarintyg.
 2. Skicka din ansökningsblankett till:
  Kontaktcenter
  Boråsvägen 13
  512 80 Svenljunga
 3. Färdtjänsthandläggarna utreder din ansökan.
 4. Färdtjänsthandläggarna fattar ett beslut. Antingen bifall, vilket innebär att du får färdtjänst, eller avslag, alltså att du inte får färdtjänst. Om du får ett avslag på din ansökan om färdtjänst kan du alltid överklaga.

Du som är beviljad färdtjänst i Svenljunga kommun får resa inom Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Gislaved ( vid resor i dessa kommuner gäller endast resa till och från målet inte inom denna kommun)

Om du har frågor om resor i annan kommun än inom färdtjänstområdet, ska du vända dig till din färdtjänsthandläggare.

Så reser du med färdtjänst

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Du får ta med en medresenär på resan. Medresenären måste påbörja och avsluta resa på samma adress som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar samma avgift som du.

Med ledsagare menas en person som måste följa med dig som är färdtjänstberättigade för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad, och betalar ingen avgift. Du ska göra en särskild ansökan om ledsagare hos oss. Vi har ingen skyldighet att skaffa ledsagare åt dig.

Vad kostar det att åka?

Vi har en avståndsbaserad prismodell. Det innebär en startavgift på 52,49 kronor och därefter en avgift på 3,15 kronor per kilometer om resan överstiger 10 kilometer( alltså från den 11 kilometern)

Så här beställer du

När du blivit beviljad färdtjänst så ringer du beställningscentralen för att boka resa.
Telefon: 020- 91 90 90

.

Veronica Josefsson, Kommunvägledare, 0325-185 90
Sandra Brorsson, Kommunvägledare, 0325-185 91

Uppdaterad: