Du är här:

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har väsentliga svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer. Har du en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig och är folkbokförd i vår kommun kan du ansöka om färdtjänst.

en liten leksaksbil på en väg

Vem har rätt till färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, men beviljas efter individuell prövning.

Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som

- varar mer än tre månader.

- gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Avsaknad av körkort eller att det inte finns bussförbindelse är inte något skäl till att få tillstånd till färdtjänst.

Så här ansöker du

  1. Fyll i blanketten för ansökan om färdtjänst och det är viktigt att du skickar med ditt läkarintyg.
  2. Skicka din ansökningsblankett till:
    Kontaktcenter
    Boråsvägen 13
    512 80 Svenljunga
  3. Färdtjänsthandläggarna utreder din ansökan.
  4. Färdtjänsthandläggarna fattar ett beslut. Antingen bifall, vilket innebär att du får färdtjänst, eller avslag, alltså att du inte får färdtjänst. Om du får ett avslag på din ansökan om färdtjänst kan du alltid överklaga.

Vart får jag resa?

Du som är beviljad färdtjänst i Svenljunga kommun får resa inom Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Gislaved ( vid resor i dessa kommuner gäller endast resa till och från målet inte inom denna kommun)

Om du har frågor om resor i annan kommun än inom färdtjänstområdet, ska du vända dig till din färdtjänsthandläggare.

Så reser du med färdtjänst

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Du får ta med en medresenär på resan. Medresenären måste påbörja och avsluta resa på samma adress som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar samma avgift som du.

Med ledsagare menas en person som måste följa med dig som är färdtjänstberättigade för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad, och betalar ingen avgift. Du ska göra en särskild ansökan om ledsagare hos oss. Vi har ingen skyldighet att skaffa ledsagare åt dig.

Vad kostar det att åka?

Vi har en avståndsbaserad prismodell. Innebär en startavgift på 50 kronor och därefter en avgift på 3 kr per kilometer om resan överstiger 10 kilometer( alltså från den 11 kilometern)

Så här beställer du

När du blivit beviljad färdtjänst så ringer du beställningscentralen för att boka resa.
Telefon: 020- 91 90 90

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Veronica Josefsson, Kommunvägledare, 0325-185 90
Sandra Brorsson, Kommunvägledare, 0325-185 91

Uppdaterad: