Du är här:

Trygghetskamera E-tillsyn

Tillsyn via kamera kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. Den ger tysta tillsyner och ostörd nattsömn.

trygghetskamera på en bänk. bredvid står gröna växter. 

Vad innebär tillsyn via kamera?

Tillsyn via kamera innebär att en kamera sätts upp i ditt hem. Kameran placeras så att din säng eller annan vald plats syns på bilden.

Du och hemtjänsten kommer överens om tider när tillsynen ska ske. Vid tidpunkten för tillsynen aktiverar behörig personal kameran och tittar till dig. Tillsynen tar cirka 30 sekunder. Övrig tid är kameran avstängd.

Om du inte syns på bilden görs ett nytt försök efter den tid ni kommit överens om. Om du fortfarande inte syns på bilden, något verkar ha hänt eller om tekniken inte fungerar kommer hemtjänsten hem till dig.

Tillsyn via kamera görs istället för att hemtjänsten kommer hem till dig och riskerar att väcka dig som sover.

Kan jag få tillsyn via kamera?

Du som utifrån sjukdom, funktionsnedsättning eller oro känner ett behov av trygghet under natten kan har rätt att få tillsyn via kamera.

Hur gör jag för att få tillsyn via kamera?

Du ansöker om tillsynen hos våra biståndshandläggare. Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut.

Blankett för ansökan om kameratillsyn. Pdf, 891 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar tillsyn via kamera?

Du får varje månad betala en avgift för tillsynen. Kostnaden ändras varje år efter belsut i Kommunfulmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Blankett för att lämna uppgifter för beräkning av din avgift Pdf, 894 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag får tillsyn via kamera?

När biståndshandläggaren har fattat ett beslut kommer en beställning att skickas till hemtjänsten. De kommer därefter ringa till dig och tillsammans bestämma när kameran ska installeras.

Hemtjänsten behöver i samband med det en nyckel till din bostad.

Bra att veta:

*Det är bara behörig personal som kan utföra tillsynen.
*Inget bildmaterial spelas in eller sparas.
*Alla tillsyner registreras av larmcentralen, som då kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.
*Kameran fungerar i mörker, vilket innebär att du inte behöver ha några lampor tända.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
184 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Sara Colling

0325-
181 94

Skicka e-post till Sara


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: