Tillbaka till startsidan

Du är här:

Boendestöd

Boendestöd kan ge dig stöd i det dagliga livet. Målsättningen är att du ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt.

Beskriver min bild

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd är till för vuxna personer som har en funktionsnedsättning och som bor i egen bostad. Boendestöd är ett bistånd som beviljas utifrån dina individuella behov.

Det kan innebära till exempel stöd till att strukturera vardagen, planera och genomföra inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ och social samvaro.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd hos kommunens handläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.


Du kan ansöka genom blankett eller genom att ringa en handläggare via kommunens kontaktcenter på telefon 0325-180 00.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: