Du är här:

Akut hjälp, krishantering

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra, om det inträffat en olycka, brand, akut sjudomsfall, pågående brott eller misshandel.

Kontaktuppgifter till akut hjälp

112 – SOS Alarm

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Webbplats: 112 – SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Telefon: 112

1177 – Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning

Webbplats: 1177 – Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 1177

114 14 – Polisen (inte akut)

Polisens nummer vid icke akuta händelser

Webbplats: 114 14 SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 114 14

113 13 - Informationsnummer

Informationsnumret 113 13 ska du ringa om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Webbplats: 113 13 – SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 1177

Våld i nära relationer

I en akut situation ska du alltid ringa 112

Krisinformation.se

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger information nationellt om krishändelser. Finns även som app.

Lokal kris eller händelse

Om det uppstår en lokal kris eller händelse kommer du att få fortlöpande information här på svenljunga.se, via 113 13 och via lokalradion P4 Sjuhärad.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Johanna Sander, Kommunikationsstrateg, 0325-184 58

Uppdaterad: