Du är här:

Korttidsboende

Korttidsboende är för dig som tillfälligt inte kan bo i ditt hem, trots omfattande hjälp från hemtjänst och hemsjukvård.

Vad innebär korttidsboende?

På korttidsboendet får du stöd, hjälp och träning för att du ska kunna återgå till ditt hem med eller utan hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

På korttidsboendet finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök till de som behöver det.

Korttidsboende finns både för dig med demenssjukdom och för dig med fysiska nedsättningar.

Kan jag få korttidsboende?

Om du på grund av sjukdom eller annat skäl behöver vård, omsorg och/eller rehabilitering som gör att du tillfälligt inte kan bo hemma; finns det möjlighet att under en kort period få bo på en korttidsplats.

Hur gör jag för att få korttid?

Du ansöker om korttid hos våra biståndshandläggare. Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut.

Blankett för ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar korttid?

Du får betala en avgift per dygn för korttidsplatsen. Kostnaden ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Blankett för att lämna uppgifter för beräkning av din avgift Pdf, 894 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt till korttid?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du har rätt till ett korttidsboende kommer vi kontakta dig och informera om när du kan komma och annat praktiskt runt vistelsen.

Hur tar jag mig till och från korttiden?

Du som har färdtjänst kan åka med den om du inte har anhöriga som kan hjälpa dig.

Du kan läsa mer om färdtjänst här. Öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till korttid?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du inte har rätt till korttid kan du överklaga till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet.

Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Var finns korttidsboende?

Korttidsenheten finns på Klockaregården i Svenljunga.

------------------------------------------------------------

Korttidsboende inom LSS

Korttidsboende inom LSS finns på kortidshemmet Lambo i Svenljunga tätort.

Vem kan få korttidsboende LSS?

Du som är i behov av hjälp i din dagliga livsföring och när det inte är möjligt att lösa det i den egna bostaden eller att anhöriga behöver avlösning. Korttidsboende inom LSS är till för att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska kunna få avlösning.

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd till korttidsplats LSS prövas enligt LSS lagen. Ansökan eller begäran gör du till kommunens LSS-handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan eller begäran, kan du överklaga beslutet.

Här kan du begära korttidstillsyn inom LSS Pdf, 923 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna och LSS-handläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
184 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Sara Colling

0325-
181 94

Skicka e-post till Sara


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


LSS-handläggare

Katarina Rickardsson och Dennis Karlsson

0325-184 19,

0325-183 71

Skicka e-post till Katarina
Skicka e-post till Dennis

Korttidsenheten
Lambo

.

Kontakt

Uppdaterad: