Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Korttid

Korttid är för dig som tillfälligt inte kan vara i ditt hem, trots omfattande hjälp.

Beskriver min bild

Vad innebär korttid?

På korttiden får du stöd, hjälp och träning för att du ska kunna återgå till ditt hem.

På korttiden finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök.


Korttid finns både för dig med demenssjukdom och för dig med fysiska nedsättningar.

Kan jag få korttid?

Om du på grund av sjukdom eller annat skäl behöver vård, omsorg och/eller rehabilitering som gör att du tillfälligt inte kan bo hemma; finns det möjlighet att under en kort period få vara på en korttidsplats.

Hur gör jag för att få korttid?

Du ansöker om korttid hos våra omsorgsutredare.

Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa till en omsorgsutredare.

Omsorgsutredaren utreder ditt behov och fattar beslut.


Blankett: Ansökan om korttid.PDF

Vad kostar korttid?

Du får betala en avgift för korttiden.

Kostnaden ändras varje år.

Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.


Information om avgifter.PDF

Blankett: Uppgifter för beräkning av avgift för vård- och omsorg.PDF

Vad händer om jag har rätt till korttid?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du har rätt till korttid kommer vi kontakta dig och informera om när du kan komma.

Hur tar jag mig till och från korttiden?

Du som har färdtjänst kan åka det till och från korttiden.


Du kan läsa mer om färdtjänst här.öppnas i nytt fönster

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till korttid?

Om omsorgsutredaren fattar beslut på att du inte har rätt till korttid kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet.

Du kan kontakta omsorgsutredaren om du behöver hjälp.


Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär.Word

Var finns korttiden?

Korttiden finns på Klockaregården i Svenljunga.


Ditt födelsedatum

Omsorgsutredare

Telefon

E-mail

Om du är född den 1-10 i månaden

Sandra Holmén

0325-184 28

Skicka e-mail till Sandra

Om du är född den 11-20 i månaden

Eira Antikainen

0325-184 54

Skcika e-mail till Eira

Om du är född den 21-31 i månaden

Iman Mohamsson

0325-181 94

Skicka e-mail till Iman

1-31 planerar hem dig från sjukhus

Berbir Teljigovic

0325-184 50

Skicka e-mail till Berbir

Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30


LSS

Var finns korttidsboende?

Korttidsboende inom LSS finns på kortidshemmet Lambo i Svenljunga tätort samt för psykiskt funktionsnedsatta på Mårtensdal.

Vem kan få korttidsboende?

Du som är i behov av hjälp i din dagliga livsföring och när det inte är möjligt att lösa det i den egna bostaden eller att anhöriga behöver avlösning. Korttidsboende inom LSS är till för att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska kunna få avlösning.

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd till korttids prövas enligt LSS lagen. Ansökan eller begäran gör du till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan eller begäran, kan du överklaga beslutet.


Här kan du begära korttidstillsyn inom LSSPDF


Korttidsenheten
Lambo
Mårtensdal

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 november 2020