Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Korttidsboende

Korttidsboende och växelboende är ett tillfälligt boende under en begränsad tidsperiod.

Beskriver min bild

Var finns korttidsboende/växelboende?

Korttids- och växelboende finns på kommunens korttidsenhet i Svenljunga centralort samt för demenssjuka på Måsen i Sexdrega. Korttidsboende inom LSS finns på kortidshemmet Lambo i Svenljunga tätort samt för psykiskt funktionsnedsatta på Mårtensdal.

Vem kan få korttidsboende/växelboende?

Du som är i behov av hjälp i din dagliga livsföring och när det inte är möjligt att lösa det i den egna bostaden eller att anhöriga behöver avlösning. Korttidsboende inom LSS är till för att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska kunna få avlösning.

Så här ansöker du

Ansökan om bistånd till korttids- och växelboende prövas enligt socialtjänst- eller LSS lagen. Ansökan eller begäran gör du till kommunens handläggare som utreder och beslutar. Om du får ett avslag på din ansökan eller begäran, kan du överklaga beslutet.


Här kan du ansöka om korttid- och växelboende PDF


Här kan du begära korttidstillsyn inom LSSPDF


Korttidsenheten
Lambo
Mårtensdal

.

Kontakt

Uppdaterad: 01 oktober 2020