Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostad med god tillgänglighet

Bostad med god tillgänglighet är lägenheter för dig som känner behov av att ha närhet till service, trygghet och social gemenskap. .

Beskriver min bild

Vad gäller för att få en sådan bostad?

  • Du ska vara folkbokförd i Svenljunga kommun
  • Du ska ha varaktiga dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst/boendestöd och/eller insatser från hemsjukvården. Med varaktiga behov menas att behovet inte är tillfälligt och förväntas gå över.

Här finns bostäderna

  • Svenljunga
  • Sexdrega
  • Överlida
  • Östra Frölunda

Ansökan och erbjudande om BGT

Ansökan görs till kommunens omsorgsutredare som utreder och fattar beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Lägenheterna tillhandahålls, fördelas och erbjuds av socialförvaltningen i kommunen.

Här kan du hämta en ansökningsblankettPDF

.

Kontakt

Uppdaterad: 13 november 2019