Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostad med god tillgänglighet

Bostad med god tillgänglighet är lägenheter för dig som känner behov av att ha närhet till service, trygghet och social gemenskap.

Beskriver min bild

Vad gäller för att få en sådan bostad?

  • Du ska vara folkbokförd i Svenljunga kommun
  • Du ska ha varaktiga dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst/boendestöd och/eller insatser från hemsjukvården. Med varaktiga behov menas att behovet inte är tillfälligt och förväntas gå över.

Här finns bostäderna

  • Svenljunga
  • Sexdrega
  • Överlida
  • Östra Frölunda

Ansökan och erbjudande om BGT

Ansökan görs till kommunens omsorgsutredare som utreder och fattar beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Lägenheterna tillhandahålls, fördelas och erbjuds av socialförvaltningen i kommunen.

Här kan du hämta en ansökningsblankettPDF

.

Kontakt

Uppdaterad: 25 juni 2020