Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kallas ibland även för särskilt boende

Händer ovanför en träyta håller litet trähus i handflatorna. 

Vad är ett vård- och omsorgsboende?

Det är en lägenhet eller ett rum i ett hus där det finns omsorgspersonal i tjänst dygnet runt. Vård- och omsorgsboende finns både för dig med demenssjukdom och för dig som har fysiska nedsättningar.

Var finns boendena?

Dessa boenden finns på Östrabo i Östra Frölunda, på Klockaregården i Svenljunga och på Lysjölid i Sexdrega.

Hur gör jag och vad krävs för att få ett sådant boende?

Du ansöker hos våra biståndshandläggare. Du kan ansöka skriftligen på en ansökningsblankett eller muntligen i ett samtal. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut.

För att få beviljat ett vård och omsorgsboende ska dina behov av att få hjälp vara omfattande.

Blankett: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen. Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om parboende Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar boendet?

På boendet får du månadsvis betala hyra, kostnad för omvårdnaden du behöver, service som städ och tvätt, förbrukningsmaterial och mat.

Kostnaderna för detta ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till en lägre avgift. Avgiftshandläggaren räknar då på vilka inkomster och utgifter du har.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Blankett för att lämna uppgifter för beräkning av din avgift Pdf, 894 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du har rätt till ett vård- och omsorgsboende kommer ärendet lämnas till vår boendesamordnare. Boendesamordnaren fördelar platserna efter behoven. När det finns en ledig plats kommer boendesamordnaren ringa till dig och erbjuda dig den.

Du kommer få möjlighet att titta på lägenheten/rummet innan du bestämmer dig om du vill flytta dit eller inte.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt att bo på ett vård- och omsorgsboende?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du inte har rätt till ett vård- och omsorgsboende kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du att få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp att överklaga.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna och LSS-handläggarna.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

Kontaktlista biståndshandläggare

Geografiskt område

Biståndshandläggare

Telefon

E-post

Norra området: Sexdrega, Roasjö och Hillared.

Rebecca Wenström

0325-182 17

Skicka e-post till Rebecca

Södra området; Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck och Holsljunga

Ingrid Nyberg

0325-
184 54

Skicka e-post till Ingrid


Centrala området: Centrala Svenljunga, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared och Ringestena

Iman Mohamsson

0325-
181 94

Skicka e-post till Iman


Planerar hem dig från sjukhus,korttidsvistelse samt boendeplanering.

Berbir Teljigovic och Susanne Arvidsson

0325-184 50,

0325-184 28


Skicka e-post till Berbir

Skicka e-post till Susanne


Östrabo
Klockaregården
Lysjölid

.

Kontakt

Uppdaterad: