Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunens ekonomi och budget

Här finns information om vårt arbete med budget och bokslut. Dessutom får du reda på skattesatser, avgifter och svar på faktureringsfrågor.

anteckningsbok och penna, till höger ett litet hus i trä

Budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen budget för kommunens verksamheter. Budgeten omfattar såväl pengar som verksamhetens inriktning med konkreta mål att uppnå innan årets slut. Likaså omfattar budgeten långsiktiga planeringsramar för de kommande tre åren..

Läs mer om budget

Läs mer om verksamhetsplan

Bokslut

Varje år fastställer kommunfullmäktige kommunens resultat i ett bokslut. Bokslutet beskrivs i kommunens årsredovisning, som utöver det ekonomiska resultatet också innehåller en beskrivning av hur verksamheterna har nått de i budgeten fastställda målen. Bokslutet ska fastställas senast under april månad, året efter det aktuella verksamhetsåret.

Läs mer om årsredovisningar

Skatt och avgifter

Du betalar kommunalskatt till den kommun samt det landsting eller den region där du är folkbokförd. Skatten varierar beroende på var i landet du bor

Läs mer om skatten och testa skattekollen

Det finns ett antal fastställda avgifter och taxor för olika tjänster vi levererar.

Fakturering

För vissa tjänster fakturerar vi dig, till exmepel Barn- och Äldreomsorg, Vatten, Avlopp och Renhållning. Dessa fakturor kan du få i din digitala brevlåda, som e-faktura eller som pappersfaktura.

Läs mer om fakturering via e-faktura, autogiro eller digital brevlåda.

Du som levererar tjänster eller varor till oss ska skicka en faktura.

Läs mer om leverantörsfakturor

.

Salman Chalhoub, Ekonomichef, 0325-183 18

Uppdaterad: