Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ekonomi

Här finns information om vårt arbete med budget och bokslut. Dessutom får du reda på skattesatser, avgifter och svar på faktureringsfrågor.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen budget för kommunens verksamheter. Budgeten omfattar såväl pengar som verksamhetens inriktning med konkreta mål att uppnå innan årets slut. Likaså omfattar budgeten långsiktiga planeringsramar för de kommande tre åren.

 

Läs mer om budget

 

Läs mer om verksamhetsplan

Bokslut

Varje år fastställer kommunfullmäktige kommunens resultat i ett bokslut. Bokslutet beskrivs i kommunens årsredovisning, som utöver det ekonomiska resultatet också innehåller en beskrivning av hur verksamheterna har nått de i budgeten fastställda målen. Bokslutet ska fastställas senast under april månad, året efter det aktuella verksamhetsåret.

 

Läs mer om årsredovisningar

Skatt och avgifter

Du betalar kommunalskatt till den kommun samt det landsting eller den region där du är folkbokförd. Skatten varierar beroende på var i landet du bor.

 

Läs mer om skatten och testa skattekollen

 

Det finns ett antal fastställda avgifter och taxor för olika tjänster vi levererar.

Fakturering

För vissa tjänster fakturerar vi dig, till exmepel barn- och äldreomsorg, vatten, avlopp och renhållning.

 

Läs mer om fakturering via e-faktura

 

Läs mer om fakturering via autogiro

 

Du som levererar tjänster eller varor till oss ska skicka en faktura.

 

Läs mer om leverantörsfakturor

.

Kontakt

Uppdaterad: 22 oktober 2019