Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Återrapport byalagspeng

Här kan du göra en digital återrapporting av ditt projekt. Återrrapporten skickas in senast tre månader efter projektets slutdatum.


Ange samma projektnamn som vid ansökan
Kontaktperson
Fyll i kontaktuppgifter till den som är ansvarig för projektet
Kontaktperson
Tillhörande byalag * (obligatorisk)
Vilket byalag tillhör projektet
Tillhörande byalag

Beskriv kortfattat vad byalagspengen har använts till. Hur blev resultatet? Mervärde?

Bifoga en ekonomisk redovisning på kostnader och intäkter


Ange om det blev pengar över från bidraget och hur mycket. Samtidigt som du skickar in återrapportering ska eventuellt överskott återbetalas till bankgiro 616-9759. Märk inbetalningen ”Byalag, Ref: 203100"

Ladda upp kvitton/underlag
Har ordförande i tillhörande byalag fått ta del av redovisningen * (obligatorisk)
Bidraget betalas ut till ansvarigt byalag och att ordförande godkänt ansökan är ett krav. Alla bidragsansökningar kontrolleras med byalagen.
Har ordförande i tillhörande byalag fått ta del av redovisningen


Kontakt till ordförande som godkänt redovisningen  * (obligatorisk)
Skriv vem du har varit i kontakt med
Kontakt till ordförande som godkänt redovisningen.

Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: