Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Byalagspeng

Byalagspengen är ett sätt att uppmuntra till lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. På denna sida kan du läsa hur bidraget fungerar.

i en glödlampa växer det gröna blad

Målet med byalagspengen är att den ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för dig som har idéer som kan utveckla vår kommun. Om du ska söka bidraget rekommenderar vi att du läser riktlinjerna. Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster.

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansökningsdatum per år. Pengarna delas ut löpande under året så tänk på att de kan ta slut innan sista ansökningsperioden.

Kriterierna för ansökan är:

 • Insatsen ska gynna allmänheten i bygden
 • Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen
 • Du kan söka för investeringar och aktiviteter
 • Ansökan ska gå genom byalaget
 • Insatsen ska vara hållbar
 • Maxbeloppet är 25 000 kronor/insats och år.

Alla är välkomna att söka byalagspengen!

Hur går ansökan och utbetalning till?

Den sökande gör ansökan tillsammans byalaget genom att ordförande i byalaget ska skriva under ansökan. Till ansökan ska du skicka med offerter/underlag till kostnaderna. Du kan få beviljat hela eller delar av det sökta beloppet. Bidraget betalas ut till tillhörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare till dig.

Vem beslutar?

Beslut om ansökan bestäms av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman.

Val av byalagsrepresentanter

Representanterna väljs på 2 år och utses på kommunens träff för byalagen.

Kontaktlista byalagsrepresentanter

Område

Tillhörande byalag

Representant

E-post

Telefon

Kindaholm

Kalv, Håcksvik,

Ö. Fröunda, Mårdaklev

Per Bergkvist

E-post till Per

0705-385 698

Högvad

Mjöbäck, Överlida, Holsjunga

Emma Lindström

E-post till Emma

0735-467 065

Lysjö

Hillared, Sexdrega, Roasjö

Lars Axelsson

E-post till Lars


Axelfors

Ullasjö, Redslared, Örsås, Revesjö

Anders Pettersson

E-post till Anders

0739-791 746

Återrappotering och eventuell återbetalning

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrapport till kommunen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande. Utbetalt bidrag som inte har använts och överskrider 1 000 kronor ska betalas tillbaka till kommunen.

Återrapportera här

Riktlinjer för vad för gruppen inte beviljar bidrag för är:

Grundtanken är att pengarna ska användas effektivt, förnuftigt och komma så många som möjligt till nytta. Riktlinjerna ändras och påverkas efterhand och styrs av byalagsrepresentanterna och tjänstemannen samt diskuteras på bylagens höstmöte.

Exempel på vad du inte kan söka pengar för är: mat/fika till vuxna, enskilda stöd för företagsinvesteringa och fastighetsunderhåll

Tänk på!

 1. Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgänglighetsanpassad.
 2. Om du/ni har god ekonomi så kan ni betala delar av projektet med egna medel, på så sätt räcker byalagspengen till fler.

Ansökningsdatum

 • 15 februari
 • 15 maj
 • 15 september
 • 15 november

Ansök här

Ansök här

.

Emelie Romland, Samhällsutvecklingsstrateg, 0325-183 07

Uppdaterad: