Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ansökan byalagspeng

Här kan du göra en digital ansökan av byalagpengen. Var noga med att kontrollera att alla era filer har blivit bifogade till ansökan.


Kontaktperson
Fyll i kontaktuppgifter till den som är ansvarig för projektet
Kontaktperson
Tillhörande byalag * (obligatorisk)
Vilket byalag tillhör projektet
Tillhörande byalag

Startdatum för projketet * (obligatorisk)
Startdatum för projketet
Slutdatum för projektet * (obligatorisk)
Slutdatum för projektet

Här beskriver ni ert projekt. Exempelvis: Vad ska ni göra, vad för nytta kommer det här bli för bygden, för vem riktar sig insatsen.
Måste projektet starta innan nästa ansökningsdatum (15 februari, 15 maj, 15 september, 15november) ? * (obligatorisk)
Om budgeten är begränsad kan din ansökan flyttas till nästa ansökningsomgång om du svarar nej.
Måste projektet starta innan nästa ansökningsdatum (15 februari, 15 maj, 15 september, 15november) ?Bifoga en ekonomisk redogörelse på kostnader och intäkter


Ange beloppet ni söker i kronor, maxbidrag är 25 000 kr

Ladda upp inscannade offerter
Har ordförande i tillhörande byalag godkänt ansökan * (obligatorisk)
Bidraget betalas ut till ansvarigt byalag och att ordförande godkänt ansökan är ett krav. Alla bidragsansökningar kontrolleras med byalagen.
Har ordförande i tillhörande byalag godkänt ansökan


Kontakt till ordförande som godkänt ansökan  * (obligatorisk)
Skriv vem du har varit i kontakt med
Kontakt till ordförande som godkänt ansökanÅterrappotering och eventuell återbetalning

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrapport till kommunen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande. Utbetalt bidrag som inte har använts och överskrider 1 000 kronor ska betalas tillbaka till kommunen.

Skicka en digital återrapport här Öppnas i nytt fönster.

Återrapporteringsblankett - fysisk Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Emelie Romland, Samhällsutvecklingsstrateg, 0325-183 07

Uppdaterad: