Du är här:

Familjerådgivning

Familjerådgivningen kan erbjuda stöd och hjälp till familjer med samlevnadsproblem, och då främst i parrelationer.

två stycken hjärta lås

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningens arbete syftar till att förbättra eller reparera en relation för att kunna fortsätta leva tillsammans, eller vara behjälpliga i ett separationsarbete där en eller båda vill separera. Det kan också handla om hjälp med problem som finns kvar efter en separation.

Familjerådgivningen kan även ge stöd och hjälp i föräldraskapet.

Vem kan få familjerådgivning?

Familjerådgivningen vänder sig till par men även relations-inriktat arbete med enskilda, i familjer och i grupp kan förekomma. När det gäller en enskild person kan det till exempel handla om en part i en relation där den andre partnern vägrar att  delta i samtalen.

Sträng sekretess

Familjerådgivningens verksamhet bygger på frivillighet och sträng sekretess. Det skrivs inga journaler och man kan vara anonym om så önskas.

Hur kan vi få familjerådgivning?

För familjerådgivning krävs ingen särskild ansökan, du kontaktar S:t Lukas i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att boka tid. S:t Lukas utför familjerådgivningen för Svenljunga kommuns invånare.

Det första samtalet är kostnadsfritt och övriga samtal kostar 200 kronor per gång.

Skicka e-post till S:t Lukas eller ring 033-10 40 19


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ulrika Hautala, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-181 57
Malin Sjöberg, 1e Socialsekreterare, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: