Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjerådgivning

Familjerådgivningen kan erbjuda stöd och hjälp till familjer med samlevnadsproblem, och då främst i parrelationer.

Beskriver min bild

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningens arbete syftar till att förbättra eller reparera en relation för att kunna fortsätta leva tillsammans. Vi kan också vara behjälpliga i ett separationsarbete där en eller båda vill separera. Det kan även handla om hjälp med problem som finns kvar efter en separation.

Familjerådgivningen kan också ge stöd och hjälp i föräldraskapet.

Vem kan få familjerådgivning?

Familjerådgivningen vänder sig till par men även till enskilda eller familjer grupp där relationsproblem kan förekomma. När det gäller en enskild person kan det till exempel handla om en part i en relation där den andre partnern vägrar att  delta i samtalen.

Sträng sekretess

Familjerådgivningens verksamhet bygger på frivillighet och sträng sekretess. Det skrivs inga journaler och man kan vara anonym om så önskas.

Hur kan vi få familjerådgivning?

För familjerådgivning krävs ingen särskild ansökan, du kontaktar S:t Lukas i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att boka tid. S:t Lukas utför familjerådgivningen för Svenljunga kommuns invånare.

Skicka e-post till S:t Lukas eller ring 033-10 40 19


.

Ulrika Hautala, Verksamhetschef, 0325-181 57
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: