Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Familjebehandling

Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland behöver man som förälder inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste och ibland svåraste uppgift.

mor, far och barn händer som håller ett rött hjärta

Vad är familjebehandling?

Sociala stödteamet arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring. Målet med familjebehandling kan till exempel vara att

  • familjen kan kommunicera och komma överens med varandra
  • barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • föräldrar hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • föräldrar finner glädje i föräldraskapet
  • familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen

Hur ansöker jag och var får jag hjälpen?

Familjebehandling är kostnadsfritt för boende i Svenljunga kommun och kan beviljas som en insats av en socialsekreterare. Om du vill ansöka om familjebehandling kontaktar du en socialsekreterare genom att ringa vårt kontaktcenter på telefon 0325-180 00 eller skicka e-postmeddelande till socialförvaltningen.

Om handläggaren gdkänner att du ska få familjebehandling ser den till att du får konatkt med Sociala stödteamet som utför familjebehandling.

.

Ulrika Hautala, Verksamhetschef, 0325-181 57
Malin Sjöberg, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: