Du är här:

Familjebehandling

Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland behöver man som förälder inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste, och ibland svåraste, uppgift.

Beskriver min bild

Vad är familjebehandling?

Vi i Sociala stödteamet arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring. Målet med familjebehandling kan till exempel vara att:

  • familjen kan kommunicera och komma överens med varandra
  • barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • föräldrar hittar nya strategier för att möta sitt barns behov
  • föräldrar finner glädje i föräldraskapet
  • familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen

Hur ansöker jag och var får jag hjälpen?

Familjebehandling är kostnadsfri för boende i Svenljunga kommun och kan beviljas som en insats av en socialsekreterare. Om du vill ansöka om familjebehandling kontaktar du socialsekreterare inom barn- och familjeomsorgen genom att ringa vårt kontaktcenter på telefon 0325-180 00 eller skicka meddelande till socialförvaltningen.

Om du får insatsen beviljad utförs den av Sociala stödteamet.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ulrika Hautala, Enhetschef myndighetsutövning, 0325-181 57
Malin Sjöberg, 1e Socialsekreterare, 0325-184 15
Marie Tapper, 1e Socialsekreterare, 0325-185 49
Annette Fridström, Socialsekreterare, 0325-181 58

Uppdaterad: